Įrodymų rinkimo civilinėse ir komercinėse bylose formos


Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 1206/2001.


2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse arba komercinėse bylose siekiama patobulinti, supaprastinti ir paspartinti teismų bendradarbiavimą renkant įrodymus.

Reglamentas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio santykiams, išskyrus Daniją. Danijos ir kitų valstybių narių tarpusavio santykiams taikoma 1970 m. konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose rinkimo užsienyje.

Reglamente numatyti du įrodymų rinkimo tarp valstybių narių būdai: kai prašymai tiesiogiai perduodami iš vieno teismo į kitą ir kai prašantysis teismas tiesiogiai renka įrodymus.

Prašantysis teismas - tai teismas, kuriame pradėtas arba vykdomas teismo procesas. Prašomasis teismas - tai kitos valstybės narės teismas, atsakingas už įrodymų rinkimą. Centrinė institucija atsako už informacijos teikimą ir problemų, susijusių su prašymu, sprendimą.

Reglamente numatyta dešimt blankų.

Daugiau informacijos rasite mūsų Įrodymų rinkimui skirtame puslapyje.

Susiję priedai

Reglamento dėl įrodymų rinkimo taikymo praktikos vadovas PDF (295 Kb) lt

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.
Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma ES teisė. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. pildant formas galima pasirinkti Jungtinę Karalystę.

 • A forma - Prašymas rinkti įrodymus
  •  lietuvių
 • B forma - Prašymo rinkti įrodymus gavimo patvirtinimas
  •  lietuvių
 • C forma - Prašymas pateikti papildomos informacijos įrodymams rinkti
  •  lietuvių
 • D forma - Užstato arba išankstinio mokėjimo gavimo patvirtinimas
  •  lietuvių
 • E forma - Pranešimas dėl prašymo taikyti specialią tvarką ir (arba) naudoti ryšio technologijas
  •  lietuvių
 • F forma - Pranešimas apie įrodymų rinkimo datą, laiką ir vietą bei dalyvavimo sąlygas
  •  lietuvių
 • G forma - Pranešimas apie uždelsimą
  •  lietuvių
 • H forma - Pranešimas apie prašymo rezultatus
  •  lietuvių
 • I forma - Prašymas tiesiogiai rinkti įrodymus
  •  lietuvių
 • J forma - Centrinės įstaigos/kompetentingos institucijos pranešimas
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas : 20/02/2019

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma