Έντυπα διεξαγωγής αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις


Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 1206/2001.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, στόχο έχει τη βελτίωση, την απλοποίηση και την επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστηρίων για τη διεξαγωγή και την πρακτική εφαμοργή των αποδείξεων.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα Κράτη μέλη με εξαίρεση της Δανίας. Μεταξύ της Δανίας και των άλλων Κρατών μελών εφαρμόζεται η Σύμβαση του 1970 σχετικά με τη διεξαγωγή αποδείξεων στο εξωτερικό σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Ο Κανονισμός θέτει δύο συστήματα διεξαγωγής αποδείξεων μεταξύ των Κρατών Μελών: άμεση διαβίβαση αιτήσεων μεταξύ δικαστηρίων και άμεση διεξαγωγή αποδείξεων από το αιτούν δικαστήριο. Το αιτούν δικαστήριο είναι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πραγματοποιούνται οι διαδικασίες.

Το δικαστήριο παραλαβής της αίτησης είναι το δικαστήριο ενός άλλου Κράτους μέλους για τη διεξαγωγή και την εφαρμογή των αποδείξεων. Το κεντρικό όργανο είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών και την αναζήτηση λύσεων έναντι των πιθανών δυσκολιών που είναι δυνατό να προκύψουν σχετικά με την αίτηση αυτή.

Ο Κανονισμός προβλέπει δέκα τύπους αιτήσεων.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας που αφορά τη Διεξαγωγή αποδείξεων.

Σχετικά έγγραφα

Πρακτικοσ οδηγοσ για την εφαρμογη του κανονισμου σχετικα με τη διεξαγωγη αποδειξεων PDF (330 Kb) el

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.

Προσοχή! Η διαδικτυακή συμπλήρωση των εντύπων είναι δυνατή μόνο σε οθόνες υψηλότερης ευκρίνειας.

 • Έντυπο A - Παραγγελία διεξαγωγής αποδείξεων
  •  ελληνικά
 • Έντυπο B - Αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας διεξαγωγής αποδείξεων
  •  ελληνικά
 • Έντυπο Γ - Παράκληση να παρασχεθούν συμπληρωματικά στοιχεία για τη διεξαγωγή αποδείξεων
  •  ελληνικά
 • Έντυπο Δ - Αποδεικτικό παραλαβής της εγγύηση ή προκαταβολής
  •  ελληνικά
 • Έντυπο E - Κοινοποίηση όσον αφορά την παραγγελία για ειδικό τύπο ή/και για χρήση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών
  •  ελληνικά
 • ΈντυποΣΤ - Κοινοποίηση της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου διεξαγωγής των αποδείξεων, καθώς και των όρων συμετοχής
  •  ελληνικά
 • Έντυπο Ζ - Κοινοποίηση λόγω καθυστερήσεων
  •  ελληνικά
 • Έντυπο H - Πληροφορίες για την έκβαση της παραγγελία
  •  ελληνικά
 • Έντυπο Θ - Παραγγελία για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων
  •  ελληνικά
 • Έντυπο Ι - Ενημέρωση από το κεντρικό όργανο/την αρμόδια αρχή
  •  ελληνικά


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση : 14/12/2017

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο