Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 1206/2001.


Регламент на Съвета (ЕО) № 1206/2001 от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела цели да подобри, да опрости и да ускори сътрудничеството между съдилищата при събиране на доказателства.

Регламентът се прилага между всички държави, членки на Европейския съюз, с изключение на Дания. Между Дания и другите държави членки се прилага Конвенцията за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела от 1970 г.

Регламентът предвижда два начина за събиране на доказателства между държавите членки: пряко предаване на молби между съдилищата и пряко събиране на доказателства от молещия съд.

Молещият съд е този, пред който е започнато или се очаква да започне производство. Замоленият съд е компетентен съд на друга държава членка, който извършва събирането на доказателства. Централният орган е отговорен за предоставянето на информация и търсенето на решения за трудностите, които могат да възникнат във връзка с молбата.

Регламентът предвижда десет формуляра.

За допълнителна информация, моля посетете нашата страница Събиране на доказателства.

Документи по темата

Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence PDF (74 Kb) en

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки.

Важно: попълването на формуляр онлайн е възможно само на екрани с по-висока резолюция.
Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 14/12/2017

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт