Pravosodni sistemi držav članic

Grčija

Ta stran nudi pregled pravosodnega sistema v Grčiji.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Organizacija sodstva – sodni sistemi

Sodstvo je v Grčiji ena izmed treh vej državne oblasti. V skladu z načelom delitve oblasti je sodstvo neodvisno od zakonodajne in izvršilne oblasti.

Vrste sodišč – kratek opis

V Grčiji so naslednje glavne vrste sodišč:

 • upravna sodišča (Διοικητικά δικαστήρια),
 • civilna sodišča (Πολιτικά δικαστήρια),
 • kazenska sodišča (Ποινικά δικαστήρια),
 • vojaško sodišče (στρατοδικείο), sodišče vojne mornarice (ναυτοδικείο) in sodišče vojaškega letalstva (αεροδικείο),
 • specializirano vrhovno sodišče (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο),
 • sodišče za korupcijske pravde,
 • specializirano sodišče za ugotavljanje odgovornosti ministrov,
 • specializirano sodišče za spore o plačilu sodnih uradnikov.

Sodna uprava

Vsako sodišče upravljajo sodni uradniki: predsednik ali tričlanski svet.

Hierarhija sodišč

Civilna sodišča:

 • okrožna civilna sodišča (ειρηνοδικεία), sodišča prve stopnje (πρωτοδικεία), pritožbena sodišča (εφετεία), vrhovno sodišče (Άρειος Πάγος).

Kazenska sodišča:

 • okrožna kazenska sodišča (πταισματοδικεία), magistratna sodišča (πλημμελειοδικεία), pritožbena sodišča, vrhovno sodišče.

Upravna sodišča:

 • upravna sodišča prve stopnje, pritožbena upravna sodišča, državni sodni svet (Συμβούλιο της Επικρατείας).

Uporabne povezave

Državni sodni svet

Upravno sodišče v Atenah

Urad javnega tožilca pri okrožnem sodišču

Ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice

Vrhovno sodišče

Zadnja posodobitev: 03/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču