Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Grécko

V tejto časti sa uvádza prehľad súdneho systému v Grécku.

Autor obsahu
Grécko

Organizácia súdnictva – justičné systémy

Súdnictvo v Grécku plní jednu z troch funkcií štátu. V súlade so zásadou rozdelenia právomocí je súdnictvo nezávislé od legislatívnych a výkonných právomocí.

Druhy súdov – krátky opis

Súdy v Grécku sú rozdelené do týchto hlavných kategórií:

 • administratívne súdy (Διοικητικά δικαστήρια),
 • občianske súdy (Πολιτικά δικαστήρια),
 • trestné súdy (Ποινικά δικαστήρια),
 • vojenský súd (στρατοδικείο), námorný súd (ναυτοδικείο) a súdy vojenského letectva (αεροδικείο),
 • najvyšší osobitný súd (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο),
 • osobitný súd pre žaloby týkajúce sa korupcie,
 • osobitný súd pre zodpovednosť ministrov,
 • osobitný súd pre spory týkajúce sa odmeňovania sudcov.

Správa súdov

Každý súd spravujú súdni úradníci: predseda alebo trojčlenná rada.

Hierarchia súdov

Občianske súdy:

 • okresné občianske súdy (ειρηνοδικεία), súdy prvého stupňa (πρωτοδικεία), odvolacie súdy (εφετεία), najvyšší súd (Άρειος Πάγος)
 • trestné súdy:
 • okresné trestné súdy (πταισματοδικεία), magistrátne súdy (πλημμελειοδικεία), odvolacie súdy, najvyšší súd
 • administratívne súdy:
 • administratívne súdy prvého stupňa, administratívne odvolacie súdy, Rada štátu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Súvisiace webové lokality

Rada štátu

Aténsky administratívny súd

Verejná prokuratúra pri okresných súdoch

Grécke ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva

Najvyšší súd

Posledná aktualizácia: 03/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.