Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Grecja

W niniejszej części przedstawiono zarys systemu sądownictwa w Grecji.

Autor treści:
Grecja

Organizacja wymiaru sprawiedliwości - systemy sądownictwa

W Grecji wymiar sprawiedliwości wpisuje się w system trójpodziału władzy państwowej. Zgodnie z zasadą podziału władzy, wymiar sprawiedliwości jest sprawowany niezależnie od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Rodzaje sądów– krótki opis

W Grecji sądy dzielą się na następujące podstawowe kategorie:

 • sądy administracyjne (Διοικητικά δικαστήρια);
 • sądy cywilne (Πολιτικά δικαστήρια);
 • sądy karne (Ποινικά δικαστήρια);
 • sąd wojskowy (στρατοδικείο), sąd sił morskich (ναυτοδικείο) oraz sąd sił powietrznych (αεροδικείο);
 • Szczególny Sąd Najwyższy (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο);
 • sąd szczególny ds. korupcji;
 • sąd szczególny ds. odpowiedzialności ministrów;
 • sąd szczególny rozpatrujący sprawy o wynagrodzenie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Administracja sądownictwa

Każdy sąd jest zarządzany przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości: prezesa sądu lub trzyosobową radę.

Hierarchia sądów

Sądy cywilne:

 • sądy rejonowe w sprawach cywilnych (ειρηνοδικεία), sądy pierwszej instancji (πρωτοδικεία), Sąd Najwyższy.
 • Sądy karne:
 • sądy rejonowe w sprawach karnych (πταισματοδικεία), sady pokoju (πλημμελειοδικεία), sądy apelacyjne, Sąd Najwyższy.
 • Sądy administracyjne:
 • sądy administracyjne pierwszej instancji, administracyjne sądy apelacyjne, Rada Stanu.

Powiązane strony

Rada Stanu

Sąd Administracyjny w Atenach

Biuro Prokuratury przy Sądzie Rejonowym

greckie Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka

Sąd Najwyższy

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony