Nacionalinės teisingumo sistemos

Graikija

Šiame skyriuje pateikiama Graikijos teismų sistemos apžvalga.

Turinį pateikė
Graikija

Teisingumo užtikrinimas. Teismų sistema

Graikijoje teisingumo užtikrinimas – viena iš trijų valstybės funkcijų. Vadovaujantis valdžių pasidalijimo principu, teisingumo užtikrinimo sistema yra nepriklausoma nuo įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių.

Teismų rūšys. Trumpas aprašas

Teismai Graikijoje skirstomi į šias pagrindines kategorijas:

 • administraciniai teismai (διοικητικά δικαστήρια)
 • civiliniai teismai (πολιτικά δικαστήρια)
 • baudžiamieji teismai (ποινικά δικαστήρια)
 • karo teismas (στρατοδικείο), laivyno teismas (ναυτοδικείο) ir oro pajėgų teismas (αεροδικείο)
 • Aukščiausiasis specialusis teismas (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)
 • specialusis bylų prieš teismo pareigūnus teismas
 • specialusis ministrų atsakomybės teismas
 • specialusis ginčų dėl teismo pareigūnų atlygio teismas

Teismų administravimas

Teismui vadovauja teismo pareigūnai: teismo pirmininkas arba trijų narių teismo taryba.

Teismų hierarchija

Civiliniai teismai:

 • apylinkės teismai (ειρηνοδικεία), pirmosios instancijos teismai (πρωτοδικεία), apeliaciniai teismai (εφετεία), Aukščiausiasis Teismas (Άρειος Πάγος)

Baudžiamieji teismai:

 • apylinkės teismai (πταισματοδικεία), pirmosios instancijos teismai (πλημμελειοδικεία), apeliaciniai teismai, Aukščiausiasis Teismas

Administraciniai teismai:

 • administraciniai pirmosios instancijos teismai, administraciniai apeliaciniai teismai, Valstybės Taryba (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Susijusios nuorodos

Valstybės Taryba

Atėnų pirmosios instancijos administracinis teismas

Atėnų pirmosios instancijos teismo prokuratūra

Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerija

Aukščiausiasis Teismas

Paskutinis naujinimas: 03/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma