Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Nacionalni pravosudni sustavi

Luksemburg

U ovom ćete odjeljku naći pregled ustrojstva sudova u Luksemburgu.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Ustrojstvo pravosuđa – pravosudni sustav

Pravosudni sustav Velikog Vojvodstva Luksemburg podijeljen je na sudski i upravni dio. Osim tih dviju vrsta sudova postoji i Ustavni sud.

Redovni sudovi

Prema Ustavu sudovi su dužni obavljati sudbenu vlast te primjenjivati opće i lokalne odluke i propise ukoliko su u skladu sa zakonom.

1. Redovni sudovi

  • Vrhovni sud (La Cour Supérieure de Justice)

Na vrhu hijerarhije sudova u pravosudnom sustavu nalazi se Vrhovni sud koji čine Kasacijski sud i Prizivni sud te Državno odvjetništvo. Nalazi se u Luxembourgu.

  • Okružni sudovi (Tribunaux d'Arrondissement)

Veliko Vojvodstvo Luksemburg podijeljeno je na dva sudska okruga, a svaki od njih ima po jedan okružni sud. Jedan je u Luxembourgu, a drugi u Diekirchu.

Niži sudovi (Justices de Paix)

Postoje tri niža suda, od kojih je jedan u Luxembourgu, jedan u Esch-sur-Alzette (sudski okrug Luxembourg) i jedan u Diekirchu (sudski okrug Diekirch).

2. Specijalizirani sudovi

Visoko vijeće za socijalno osiguranje (Conseil supérieur des assurances sociales)

Visoko vijeće čine predsjednik, dva procjenitelja koji se imenuju među sucima i dva predstavnika Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (Caisse Nationale de Santé – CNS).

Arbitražno vijeće (Le Conseil arbitral de la sécurité sociale)

Arbitražno vijeće za socijalnu sigurnost čine predsjednik i dva predstavnika Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (Caisse Nationale de Santé – CNS).

Upravni sudovi

Visoki upravni sud (La Cour Administrative)

Visoki upravni sud čini pet sudaca i sastoji se od samo jednog vijeća koje zasjeda u sastavu od tri suca.

Upravni sud (Le Tribunal Administratif)

Upravni sud čini deset sudaca i sastoji se od tri vijeća koja zasjedaju u sastavu od tri suca.

Sudske baze podataka

Podaci o Ministarstvu pravosuđa, pravnoj struci, zakonodavstvu, sudovima, zatvorima, službama za građane, obrascima i novostima, dostupni su na web-mjestu Ministarstva pravosuđa.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazi podataka je besplatan.

Ostale poveznice

Legilux

Portal luksemburškog pravosuđa

Upravni sudovi

Ministarstvo pravosuđa

Luksemburška vlada

Posljednji put ažurirano: 04/02/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici