Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalni pravosudni sustavi

Estonija

Ovaj odjeljak daje pregled sudskog sustava u Estoniji.

Sadržaj omogućio
Estonija

Organizacija pravosuđa – pravosudni sustavi

Estonski Ustav zahtijeva da pravdu provode isključivo sudovi koji su neovisni u svom djelovanju. Sudovi moraju provoditi pravdu u skladu s Ustavom i ostalim zakonima. U skladu s Ustavom, estonski sudski sustav ima isključivu nadležnost za provođenje pravde. Sud je u izvršavanju svojih obveza odvojen od izvršne i zakonodavne vlasti.

Estonski sudski sustav obuhvaća tri razine: provincijski i upravni sudovi su prvostupanjski sudovi. U Estoniji postoje četiri provincijska suda: Provincijski sud u Harjuu, Provincijski sud u Viruu, Provincijski sud u Tartuu i Provincijski sud u Pärnuu. U Estoniji postoje dva upravna suda: Upravni sud u Tallinnu i Upravni sud u Tartuu. Provincijski sudovi i upravni sudovi podijeljeni su na sudnice.

Okružni sudovi su drugostupanjski sudovi koji razmatraju žalbe podnesene protiv presuda prvostupanjskih sudova. Postoje dva okružna suda: Okružni sud u Tallinnu i Okružni sud u Tartuu.

Vrhovni sud najviši je sud koji razmatra žalbe u kasaciji podnesene protiv presuda drugostupanjskih sudova. U estonskom sudskom sustavu ne postoji zasebni ustavni sud. Dužnosti suda za ocjenu ustavnosti izvršava Vrhovni sud.

Upravljanje sudovima

Prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima upravlja Ministarstvo pravosuđa zajedno s Vijećem za upravljanje sudovima. Vijeće za upravljanje sudovima savjetodavni je odbor osnovan s ciljem upravljanja sudskim sustavom, čijim radom upravlja predsjednik Vrhovnog suda. Prvostupanjski i drugostupanjski sudovi financiraju se iz državnog proračuna, iz proračuna Ministarstva pravosuđa. Vrhovni sud neovisno je odgovoran za vlastitu upravu i ima vlastiti proračun.

Vijeće za upravljanje sudovima sastoji se od:

 • predsjednika Vrhovnog suda (također i predsjednik Vijeća);
 • pet sudaca koje na tri godine imenuju sudaca koji zasjedaju zajedno („en banc“);
 • dva člana estonskog Parlamenta;
 • odvjetnika kojeg imenuje odbor Odvjetničke komore;
 • Glavnog javnog tužitelja ili javnog tužitelja kojeg on/ona imenuje;
 • državnog odvjetnika ili predstavnika kojeg on/ona imenuje;
 • ministra pravosuđa ili predstavnika kojeg on/on imenuje, koji sudjeluje na sjednicama Vijeća i ima pravo govora.

Ministar pravosuđa može sazivati sjednice, ali nema pravo glasa.

Vijeće daje odobrenje za:

 • određivanje teritorijalne nadležnosti sudova, ustroj sudova, točnu lokaciju sudova i sudnica, broja sudaca koji trajno obavljaju dužnost na sudovima i u sudnicama te broja sudaca porotnika,
 • imenovanje u službu i prijevremeno otpuštanje predsjednika sudova,
 • određivanje internih sudskih pravila,
 • određivanje broja kandidata za sudsku službu,
 • određivanje dodatne pristojbe za upravitelje sudnica,
 • određivanje postupaka za sastavljanje i dostava podataka iz informacijskog sustava sudskog registra,
 • određivanje načina plaćanja i iznosa pristojbe sudaca porotnika.

Vijeće mora:

 • dati preliminarno mišljenje o načelima koja se primjenjuju u sastavljanju i izmjenama godišnjih proračuna sudova,
 • dati mišljenje o kandidatima za slobodno mjesto suca Vrhovnog suda,
 • dati mišljenje o otpuštanju suca,
 • unaprijed vijećati o pregledu koji Parlamentu predstavlja predsjednik Vrhovnog suda u svezi s upravljanjem sudovima, provođenjem pravde i jedinstvenoj primjeni zakona,
 • raspravljati o drugim pitanjima na inicijativu predsjednika Vrhovnog suda ili ministra pravosuđa.

Hijerarhija sudova

Estonski sudski sustav sastoji se od tri razine:

 • provincijski i upravni prvostupanjski su sudovi.
 • okružni sudovi (žalbeni sudovi) drugostupanjski su sudovi.
 • Vrhovni sud vrhovni je žalbeni sud (kasacija).

Kao opći sudovi, provincijski sudovi sude u građanskim, kaznenim i prekršajnim predmetima. Kao prvostupanjski sudovi, upravni sudovi sude u onim upravnim predmeta koji su prema zakonu pod njihovom nadležnošću. Okružni sudovi su drugostupanjski sudovi koji u slučaju žalbe preispituju presude koje donose provincijski i upravni sudovi. Vrhovni sud najviši je sud koji razmatra žalbe u kasaciji podnesene protiv presuda okružnih sudova. Vrhovni sud također je sud koji ocjenjuje ustavnost.

Baze pravnih podataka

Opće informacije o estonskom pravnom sustavu mogu se naći na web-mjestu Ministarstva pravosuđa.

Pregled sudskog sustava u Estoniji može se naći na web-mjestu sudova.

Je li pristup toj bazi podataka besplatan?

Pristup informacijama o estonskom pravnom i sudskom sustavu je besplatan.

Posljednji put ažurirano: 03/08/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.