Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalni pravosudni sustavi

Ovaj odjeljak sadržava kratki pregled sudova u Engleskoj i Walesu.

Organizacija pravosuđa – pravosudni sustavi

UK ima tri područja nadležnosti: Englesku i Wales, Škotsku i Sjevernu Irsku. Na ovoj stranici predstavljeni su sudovi u Engleskoj i Walesu.

Upravljanje sudovima

Upravljanje mnogim sudovima u Engleskoj i Walesu dužnost je Službe sudova i tribunala Njezinog veličanstva (HMCTS). HMCTS je agencija Ministarstva pravosuđa, vladinog odjela koji je odgovoran za pravosudni sustav u Engleskoj i Walesu.

Vrste i hijerarhija sudova – kratki opis

Postupak u kaznenim predmetima u Engleskoj i Walesu vodi se na magistratskim sudovima (magistrates' courts), Krunskom sudu (Crown Court), sudskim odjelima Visokog suda (divisional courts of the High Court) i kaznenom odjelu Žalbenog suda (criminal division of the Court of Appeal).

Postupak u građanskim predmetima u Engleskoj i Walesu vodi se na okružnim sudovima (county courts), Visokom sudu (High Court) i civilnom odjelu Žalbenog suda (civil division of the Court of Appeal).

Novi Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevina najviši je žalbeni sud u Ujedinjenoj Kraljevini za kaznene i građanske predmete, iako u škotskim kaznenim predmetima nije moguće uložiti žalbu Vrhovnom sudu.

Više pojedinosti o sudovima u Engleskoj i Walesu dostupno je na web-stranici koja sadržava opise redovnih sudova u Engleskoj i Walesu te na web-mjestu Službe sudova i tribunala Njezinog veličanstva. Podatke o nekim tribunalima i specijaliziranim sudovima u Engleskoj i Walesu možete naći na stranici koja sadržava opise specijaliziranih sudova u Engleskoj i Walesu.

Ostale poveznice

HMCTS, Ministarstvo pravosuđa, Služba sudova i tribunala Njezinog veličanstva

Posljednji put ažurirano: 12/12/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici