Nacionalni pravosudni sustavi

Austrija

Ovaj odjeljak portala pruža pregled sudova u Austriji.

Sadržaj omogućio
Austrija

Pravosudni sustav

Pravosuđe je uz zakonodavstvo i izvršnu vlast treći stup vlasti u pravnoj državi. Saveznim ustavnim zakonom određeno je da redovni sudovi djeluju na saveznoj razini.  Sve pravosudne instance odvojene su od izvršne vlasti. Područje pravosuđa u kojem djeluju neovisni pravosudni tribunali regulirano je posebnim propisima.

Austrijski pravosudni sustav obuhvaća – osim saveznog Ministarstva pravosuđa – redovne sudove, državna odvjetništva, zatvorske ustanove (zatvore u kojima se služi kazna i sudske pritvorske jedinice) te ustanove za rehabilitaciju osuđenih osoba, pri čemu velikim brojem tih ustanova upravljaju privatna poduzeća.

  1. Redovni sudovi su državne institucije koje odlučuju u građanskopravnim predmetima i kaznenim stvarima u okviru formalnog postupka. Ustrojeni su u skladu sa zakonom, a na njima sude neovisni i nepristrani suci koje nije moguće smijeniti niti premjestiti na drugi položaj i koje obvezuje isključivo pravni poredak.
  2. Državna odvjetništva posebna su tijela odvojena od sudova. Ona posebice zastupaju javne interese u provedbi kaznenog pravosuđa. Time je obuhvaćeno provođenje preliminarnih postupaka, podizanje optužnica i zastupanje optužbe u kaznenom postupku. Državna odvjetništva dio su redovnog sudskog sustava.
  3. U zatvorima se služe zatvorske kazne te se provode druge mjere zadržavanja.
  4. I ustanove za rehabilitaciju osuđenih osoba dio su pravosudnog sustava. U njima se zbrinjavaju uvjetno osuđene osobe i osobe na uvjetnom otpustu. Te su zadaće u velikoj mjeri preuzela privatna poduzeća, koja podliježu nadzoru saveznog Ministarstva pravosuđa.

Pravosudnom administracijom upravlja savezni ministar, odnosno savezna ministrica pravosuđa; savezno Ministarstvo pravosuđa jedno je od najviših saveznih administrativnih tijela. Savezni ministar, odnosno ministrica pravosuđa, član/članica je savezne vlade te je nadležan/nadležna za političko upravljanje resorom i njegovu koordinaciju, kao i za nadzor nad svim pripadajućim tijelima.

Osim redovnih sudova, u Austriji postoji i Ustavni sud (Verfassungsgerichtshof), kao i Visoki upravni sud (Verwaltungsgerichtshof) te Upravni sudovi (Verwaltungsgerichte) (od 1. siječnja 2014.). Na saveznoj razini uspostavljeni su Savezni upravni sud (Bundesverwaltungsgericht) i Savezni financijski sud (Bundesfinanzgericht). Oba suda imaju sjedište u Beču, ali zasjedaju i u drugim gradovima. Osim toga u svakoj saveznoj pokrajini postoji pokrajinski upravni sud (Landesverwaltungsgericht). Ti su sudovi u Austriji izdvojeni iz redovnog pravosudnog sustava.

Vrste redovnih sudova

  • Okružni sudovi (Bezirksgerichte)
  • Pokrajinski sudovi (Landesgerichte, nazivaju se i prvostupanjski sudovi)
  • Viši pokrajinski sudovi (Oberlandesgerichte, nazivaju se i drugostupanjski sudovi)
  • Vrhovni sud (Oberster Gerichtshof)

Pravosudne baze podataka

Portal austrijskog pravosuđa nudi opće informacije o austrijskom pravosudnom sustavu.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup portalu austrijskog pravosuđa je besplatan.

Posljednji put ažurirano: 29/08/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici