Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Kreikka

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Kreikan tuomioistuinjärjestelmään.

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Oikeuden jakaminen on yksi Kreikan valtion kolmesta perustehtävästä. Vallanjaon periaatteen mukaisesti oikeuslaitos on riippumaton lainsäädäntö- ja toimeenpanovallasta.

Tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus

Kreikassa tuomioistuimet jaetaan seuraaviin pääluokkiin:

 • Hallintotuomioistuimet (Dioikitika dikastiria)
 • Siviilituomioistuimet (Politika dikastiria)
 • Rikostuomioistuimet (Poinika dikastiria)
 • Sotaoikeus (stratodikeio), merisotaoikeus (vautodikeio) ja ilmasotaoikeus (aerodikeio)
 • Ylimmän oikeusasteen erityistuomioistuin (Anotato Eidiko Dikastirio)
 • Oikeudenkäyntivirheitä käsittelevä erityistuomioistuin
 • Ministerien vastuuvelvollisuutta käsittelevä erityistuomioistuin
 • Tuomarien palkkioriita-asioita käsittelevä erityistuomioistuin

Oikeushallinto

Tuomioistuinten toimintaa johtaa tuomari, lähinnä kunkin tuomioistuimen presidentti tai tarvittaessa tuomioistuimen kolmijäseninen neuvosto.

Tuomioistuinten hierarkia

Siviilituomioistuimet:

 • rauhantuomioistuimet (eirinodikeia), ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (protodikeia), muutoksenhakutuomioistuimet (efeteia), korkein oikeus (Areios Pagos)

Rikostuomioistuimet:

 • vähäisiä rikkomuksia käsittelevät tuomioistuimet (ptaismatodikeia), rikostuomioistuimet (plimmeleiodikeia), muutoksenhakutuomioistuimet, korkein oikeus

Hallintotuomioistuimet:

 • ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimet (dioikitika protodikeia), hallinnolliset muutoksenhakutuomioistuimet (dioikitika efeteia), korkein hallinto-oikeus (Symvoulio tis Epikrateias)

Linkkejä

Korkein hallinto-oikeus

Ateenan hallintotuomioistuin

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen syyttäjänvirasto

Kreikan oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö

Korkein oikeus

Päivitetty viimeksi: 03/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme