Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Tässä osassa esitetään yleiskatsaus ranskan tuomioistuinten organisaatioon.

Oikeuslaitos – yleiset tuomioistuimet ja hallintotuomioistuimet

Tuomioistuimet ja tuomioistuinhierarkia

Yleiset tuomioistuimet

1. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet

Siviilituomioistuimet

  • alioikeus (Tribunal de grande instance)
  • vähäisten riita-asioiden tuomioistuin (Tribunal d’instance)
  • erityistuomioistuimet, kuten työtuomioistuin (Conseil de prud’hommes) ja kauppatuomioistuin (Tribunal de commerce)

Rikostuomioistuimet

  • poliisituomioistuin (Tribunal de police) (rikkomukset)
  • vähäisten rikosten tuomioistuin (Tribunal correctionnel) (vähäiset rikokset)
  • rikostuomioistuin (Cour d’assises) (rikokset)

2. Ylemmän oikeusasteen tuomioistuimet: muutoksenhakutuomioistuimet (Cour d’Appel)

3. Kassaatiotuomioistuin (Cour de cassation)

Hallintotuomioistuimet

1. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet

  • hallintotuomioistuin (Tribunal administratif)
  • hallinnolliset erityistuomioistuimet (taloudellisia asioita käsittelevät tuomioistuimet kuten alueellinen tarkastusvirasto, sosiaaliturva-asioita käsittelevät tuomioistuimet, kurinpitotuomioistuimet)

2. Ylemmän oikeusasteen tuomioistuimet

  • hallinnolliset muutoksenhakutuomioistuimet (Cour administrative d’appel)
  • erityiset hallinnolliset muutoksenhakutuomioistuimet, kuten valtiontalouden tarkastusvirasto (Cour des comptes) ja sosiaalinen keskuslautakunta (Commission centrale d’aide sociale)

3. Korkein hallinto-oikeus (Conseil d’Etat)

Lisätietoja on korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

Oikeudelliset tietokannat

Ranskassa oikeudelliset tietokannat ovat yleisesti käytettävissä internetissä. Légifrance-verkkosivuilla on

Onko tietojen käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokantoja voi käyttää maksutta.

Linkkejä

Toimivaltaisten tuomioistuinten hakeminen

Oikeuslaitos – Ranska

Päivitetty viimeksi: 19/05/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme