Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λιθουανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Λιθουανία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των δικαστηρίων της Λιθουανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Οργάνωση της δικαιοσύνης. Σύστημα απονομής δικαιοσύνης

Στη Λιθουανία υπάρχουν 56 τακτικά δικαστήρια και έξι ειδικευμένα (διοικητικά) δικαστήρια.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Η Γενική Συνέλευση Δικαστών (Visuotinis teisėjų susirinkimas) είναι ο ανώτατος αυτόνομος φορέας της δικαστικής εξουσίας, στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι δικαστές της Λιθουανίας.

Το Συμβούλιο των Δικαστηρίων (Teisėjų taryba) της Λιθουανίας είναι αυτόνομος εκτελεστικός δικαστικός φορέας, αποτελούμενος από 23 μέλη, ο οποίος διασφαλίζει την ανεξαρτησία των δικαστηρίων και των δικαστών.

Το Πειθαρχικό Δικαστήριο (Teisėjų garbės teismas) είναι αυτόνομος φορέας του δικαστικού συστήματος ο οποίος κρίνει πειθαρχικές υποθέσεις δικαστών και καταγγελίες δικαστών λόγω δυσφήμισης.

Η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων (Nacionalinės teismų administracija) έχει ως καθήκον να διασφαλίζει ότι οι φορείς του δικαστικού συστήματος λειτουργούν αποτελεσματικά και συμβάλλει στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και των δικαστών, καθώς και στην οργανωτική αυτονομία των δικαστηρίων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση του αρμόδιου δικαστηρίου

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/12/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο