Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Ελλάδα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Ελλάδας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Οργάνωση της δικαιοσύνης- συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι μία από τις τρεις λειτουργίες του κράτους. Σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Τα δικαστήρια στην Ελλάδα υποδιαιρούνται στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες:

 • Διοικητικά δικαστήρια
 • Πολιτικά δικαστήρια
 • Ποινικά δικαστήρια
 • Στρατοδικείο, ναυτοδικείο και αεροδικείο
 • Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
 • Ειδικό δικαστήριο αγωγών κακοδικίας
 • Ειδικό δικαστήριο ευθύνης υπουργών
 • Ειδικό δικαστήριο μισθολογικών διαφορών δικαστικών λειτουργών

Διοίκηση των δικαστηρίων

Τα Δικαστήρια διευθύνονται από δικαστικούς λειτουργούς και, ειδικότερα, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ή το Τριμελές Συμβούλιο του Δικαστηρίου κατά περίπτωση.

Ιεράρχηση δικαστηρίων

Πολιτικά Δικαστήρια:

 • Eιρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος

Ποινικά Δικαστήρια:

 • Πταισματοδικεία, Πλημμελειοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος

Διοικητικά Δικαστήρια:

 • Διοικητικά Πρωτοδικεία, Διοικητικά Εφετεία, Συμβούλιο της Επικρατείας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Συμβούλιο της Επικρατείας

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/07/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.