Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Domstolssystemet og retssystemer

Domstolsforvaltning

Cypern var en britisk koloni indtil 1960, og retssystemerne er næsten alle baseret på det engelske retssystem, mens love blev vedtaget på grundlag af principperne om sædvaneret og lighed.

Retssystemet, som blev indført, da Republikken Cypern blev selvstændig, er stadig kraftigt påvirket af det engelske retssystem. Republikken Cyperns domstole anvender følgende love:

 • Republikken Cyperns forfatning (Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας)
 • love i henhold til forfatningens artikel 188
 • principperne om sædvaneret og lighed
 • love vedtaget af repræsentanternes hus (Βουλή των Αντιπροσώπων).

Efter Republikken Cyperns tiltrædelse af EU i 2004 blev Republikken Cyperns forfatning ændret, således at EU-lovgivning nu har forrang.

Domstolstyper – kort beskrivelse

Der findes domstole i to instanser i Cypern: højesteret (Ανώτατο Δικαστήριο) (anden instans) og forskellige domstole i første instans (se nedenfor):

 • HØJESTERET (ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)
 • DISTRIKTSDOMSTOLE (ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
 • KRIMINALDOMSTOLE (ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ)
 • FAMILIEDOMSTOLE (ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
 • DOMSTOLE FOR LEJEKONTROL (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ)
 • ARBEJDSRET (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ)
 • MILITÆRDOMSTOL (ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)

Juridiske databaser

Der findes ingen officiel juridisk database. Der findes en række private juridiske databaser, nogle, hvor adgang er betinget af abonnement, andre, hvortil der er gratis adgang.

De indeholder oplysninger om domme og primær lovgivning.

Relevante links

Cyperns højesteret (Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου)

Sidste opdatering: 29/08/2014

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website