Formoli relatati mal-Għajnuna Legali


Informacje krajowe i formularze online na potrzeby dyrektywy nr 2003/8/WE


Dyrektywa Rady 2002/8/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze ma na celu ułatwienie ubiegania się o pomoc prawną w sporach transgranicznych przez osoby, które nie posiadają wystarczających środków, w wypadkach gdy pomoc jest konieczna celem zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Dyrektywa ma zastosowanie w obrocie prawnym pomiędzy wszystkimi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii. W stosunkach pomiędzy Danią i innymi Państwami Członkowskimi obowiązuje Porozumienie Europejskie w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej sporządzone w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r.

Organy przekazujące posiadają uprawnienia do przesyłania wniosków. Organy przyjmujące posiadają uprawnienia do odbioru wniosków.

Dyrektywa przewiduje dwa standardowe formularze, jeden służący do składania wniosków o udzielnie pomocy prawnej i drugi służący do przesyłania takich wniosków.

Dodatkowe informacje znajdują się na innej naszej stronie poświęconej pomocy prawnej.

Tista’ timla dawn il-formoli onlajn billi tikklikkja fuq waħda minn dawn il-links hawn taħt. Jekk diġà bdejt formola u ssejvjajt abbozz, tista’ ttellagħha  billi tuża’ l-buttuna “Illowdja l-abbozz”.
Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-Renju Unit ma għadux Stat Membru tal-UE. Madankollu, fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċeduri mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Sa tmiem l-2022, ir-Renju Unit jista’ jkompli jintgħażel fil-formoli (dinamiċi) online għall-iskop ta’ dawk il-proċedimenti u proċeduri. Eċċezzjoni għal din ir-regola huma l-formoli tad-dokumenti Pubbliċi, li fi fihom ir-Renju Unit m’għandux jintgħażel.

 • Formola għall-applikazzjoni għal għajnuna legali fi stat membru ieħor ta' l-unjoni ewropea
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Formola għat-trasmissjoni ta' applikazzjoni għal għajnuna legali
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja : 09/10/2020

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna