Moduli relativi al patrocinio a spese dello Stato


Informacje krajowe i formularze online na potrzeby dyrektywy nr 2003/8/WE


Dyrektywa Rady 2002/8/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze ma na celu ułatwienie ubiegania się o pomoc prawną w sporach transgranicznych przez osoby, które nie posiadają wystarczających środków, w wypadkach gdy pomoc jest konieczna celem zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Dyrektywa ma zastosowanie w obrocie prawnym pomiędzy wszystkimi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii. W stosunkach pomiędzy Danią i innymi Państwami Członkowskimi obowiązuje Porozumienie Europejskie w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej sporządzone w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r.

Organy przekazujące posiadają uprawnienia do przesyłania wniosków. Organy przyjmujące posiadają uprawnienia do odbioru wniosków.

Dyrektywa przewiduje dwa standardowe formularze, jeden służący do składania wniosków o udzielnie pomocy prawnej i drugi służący do przesyłania takich wniosków.

Dodatkowe informacje znajdują się na innej naszej stronie poświęconej pomocy prawnej.

Per compilare un modulo online, cliccare sul link corrispondente qui di seguito. Se esiste un modulo parzialmente compilato e salvato come bozza, è possibile caricarlo cliccando su "Carica bozza".
Dal 1º febbraio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE. Tuttavia, ai sensi dell'accordo di recesso, il diritto dell'UE si applica al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione. Il Regno Unito può essere selezionato nei moduli fino al termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).

  • Formulario per la presentazione delle domande di patrocinio a spese dello stato in un altro Stato Membro Dell'unione Europea
    • in italiano
  • Formulario per la trasmissione di una domanda di patrocinio a spese dello stato
    • in italiano

Se è già stato salvato un modulo, usare il comando ''Carica bozza''.

Se è già stato salvato un modulo, usare il comando ''Carica bozza''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja : 19/02/2019

Commenti

Usa il formulario qui di seguito per condividere i tuoi commenti e le tue osservazioni sul nostro nuovo sito web