Oikeusapuun liittyvät lomakkeet


Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot direktiivistä 2003/8/EY ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet.


Neuvoston direktiivin 2002/8/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset tavoitteena on edistää maksuttoman oikeusavun soveltamista rajat ylittävissä riita-asioissa niihin henkilöihin, joilla ei ole riittäviä varoja, jos apu on tarpeen, jotta heillä olisi todellinen mahdollisuus oikeussuojaan.

Direktiiviä sovelletaan Euroopan unionin kaikkien jäsenvaltioiden välillä Tanskaa lukuun ottamatta. Tanskan ja joidenkin jäsenvaltioiden välillä on voimassa vuonna 1977 annettu maksutonta oikeudenkäyntiä tarkoittavien hakemusten toimittamista koskeva eurooppalainen sopimus.

Lähettävillä viranomaisilla on toimivalta lähettää hakemuksia. Vastaanottavilla viranomaisilla on toimivalta vastaanottaa hakemuksia.

Direktiiviin sisältyy kaksi vakiolomaketta, joista toinen koskee oikeusapuhakemuksia ja toinen oikeusapuhakemusten toimittamista.

Lisätietoja oikeusavusta.

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.
Yhdistynyt kuningaskunta ei 1.2.2020 alkaen ole enää EU:n jäsenmaa. Erosopimuksen mukaan EU:n lainsäädäntöä kuitenkin sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden ajan. Yhdistynyt kuningaskunta on lomakkeissa edelleen valittavissa siirtymäkauden ajan 31.12.2020 asti.

  • Lomake oikeusavun hakemiseksi Euroopan Unionin toisessa jäsenvaltiossa
    • kieli: suomi
  • Lomake oikeusapuhakemuksen toimittamista varten
    • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi : 19/02/2019

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme