Formularer til retshjælp


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende direktiv 2003/8/EF


Rådets direktiv 2002/8/EF af 27. januar 2003 om "forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art" har til formål at fremme anvendelsen af retshjælp i tværnationale tvister for så vidt angår personer, der ikke råder over tilstrækkelige midler til at sikre sig en effektiv retsadgang.

Direktivet er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark. Mellem Danmark og visse andre medlemsstater gælder Den europæiske overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp fra 1977.

De fremsendende myndigheder har beføjelse til at fremsende ansøgninger. De modtagende myndigheder har beføjelse til at modtage ansøgninger.

Direktivet foreskriver anvendelse af to standardformularer, én til ansøgninger om retshjælp og én til fremsendelse af sådanne ansøgninger.

Yderligere oplysninger på vores anden side om Retshjælp.

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor.

  • Formular til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp i en anden eu-medlemsstat
    • på dansk
  • Formular til fremsendelse af en ansøgning om retshjælp
    • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 19/02/2019

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website