Formuláře pro právní pomoc


Vnitrostátní informace a online formuláře ke směrnici 2003/8/ES.


Směrnice Rady 2002/8/EC z 27.ledna 2003 o usnadnění přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v takovýchto sporech je zaměřena na podporu aplikace právní pomoci v přeshraničních sporech pro osoby, které nedisponují dostatečnými prostředky a potřebují pomoc pro zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

Tato Směrnice platí ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska. Mezi Dánskem a některými členskými státy platí Evropská úmluva o předávání žádostí o právní pomoc z roku 1977.

Předávající orgány jsou příslušné k odesílání žádostí. Přijímající orgány jsou příslušné k přijímání žádostí.

Tato Směrnice stanoví dva standardní formuláře, jeden pro žádosti o právní pomoc a druhý pro předávání žádostí o právní pomoc.

Pokud máte zájem o další informace, navštivte naši stránku věnovanou právní pomoci.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže.

  • Formulář pro žádosti o právní pomoc v jiném členském státě Evropské unie
    • v jazyce: čeština
  • Formulář pro postoupení žádosti o poskytnutí právní pomoci
    • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 19/02/2019

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.