Formulare pentru somație europeană de plată


Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 1896/2006.


Verordening (EG) nr. 1896/2006 van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure maakt de invordering van niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen mogelijk met behulp van een uniforme procedure op basis van formulieren.

Deze verordening is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

Europese betalingsbevelen worden uitgevaardigd door rechtbanken, behalve in Hongarije, waar zij onder de bevoegdheid van notarissen vallen.

Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. Het volstaat dat de eiser een verzoekschrift indient, waarna de procedure automatisch verder loopt. De verzoeker hoeft geen andere formaliteiten of handelingen te verrichten.

De verordening bevat zeven standaardformulieren, die werden vervangen bij Verordening (EU) nr. 936/2012 van 4 oktober 2012.
Gelieve er nota van te nemen dat met ingang van 14 juli 2017 een gewijzigd aanvraagformulier (formulier A) in gebruik is genomen. U vindt het hier.
De belangrijke wijzigingen hebben alleen betrekking op aanhangsel 2 en stemmen overeen met de wijzigingen van de Europese betalingsbevelprocedure die vanaf 14 juli 2017 in werking zijn getreden.
Ingeval de verweerder een verweerschrift indient tegen een betalingsbevel, maakt de wijziging het de eiser mogelijk de zaak voort te zetten en de vordering af te dwingen met een Europese procedure voor geringe vorderingen. Daartoe moet de vordering voldoen aan de criteria inzake de procedure voor geringe vorderingen.

Link

Gelieve er nota van te nemen dat in de handleiding geen rekening wordt gehouden met de wijziging die op 14 juli 2017 in werking is getreden en een mogelijkheid tot voortzetting van de procedure toevoegt in geval van indiening van een verweerschrift, overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen. Voor verdere informatie ter zake, gelieve de nieuwe tekst van artikel 17 van de verordening te raadplegen.

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure PDF (4356 Kb) nl

Aanvullende informatie vindt u op onze pagina over de Europese betalingsbevelprocedure.

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos.

 • Formularul A - Cerere de somație europeană de plată
  • în română
 • Formularul В - Solicitare adresată reclamantului de a completa și/sau de a rectifica cererea de somație europeană de plată
  • în română
 • Formularul C - Propunere adresată reclamantului de a modifica o cerere de somaţie europeană de plată
  • în română
 • Formularul D - Decizie de respingere a unei cereri de somaţie europeană de plată
  • în română
 • Formularul E - Somaţia europeană de plată
  • în română
 • Formularul F - Opoziţie la somaţia europeană de plată
  • în română
 • Formularul G - Declaraţie de constatare a forţei executorii
  • în română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 19/02/2019

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site