Europos mokėjimo įsakymo formos


Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 1896/2006.


2006 m. gruodžio 12 d. Reglamentu Nr. 1896/2006 , nustatančiu Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, sudaroma galimybė vienoda tvarka, grindžiama standartinėmis formomis, patenkinti neginčytinus civilinius ir komercinius kreditorių reikalavimus.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Europos mokėjimo įsakymus išduoda teismai, išskyrus Vengriją, kur mokėjimo įsakymo procedūros taikymas yra notarų (civilinės teisės notarų) kompetencija.

Taikant šią procedūrą teisme dalyvauti nebūtina. Ieškovui tereikia pateikti prašymą, toliau procedūra vyksta savaime. Tolesni formalumai nereikalingi, kaip ir kiti ieškovo veiksmai.

Reglamentu nustatomos septynios standartinės formos; 2012 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 936/2012 jos buvo pakeistos.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad nuo 2017 m. liepos 14 d. įsigaliojo prašymo formos (A formos) pakeitimai. Ją rasite čia.
Svarbių pakeitimų padaryta tik 2 priedėlyje: jie atspindi 2017 m. liepos 14 d. įsigaliojusius Europos mokėjimo įsakymo procedūros pakeitimus.
Įsigaliojus pakeitimams, jei atsakovas pateikia pareiškimą, kuriuo prieštarauja dėl mokėjimo įsakymo, ieškovas gali perduoti bylą ir tada reikalavimas bus nagrinėjamas pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Tai įmanoma tik tuo atveju, jeigu reikalavimas atitinka ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros kriterijus.

Susijusi nuoroda

Atkreipkite dėmesį į tai, kad vadovas nėra atnaujintas atsižvelgiant į 2017 m. liepos 14 d. įsigaliojusį pakeitimą, suteikusį galimybę tęsti bylos nagrinėjimą ir tada, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, nuostatas pateikiamas prieštaravimo pareiškimas. Daugiau informacijos šiuo klausimu rasite reglamento 17 straipsnio naujos redakcijos tekste.

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas PDF (4342 Kb) lt

Papildomos informacijos rasite mūsų svetainės puslapyje, skirtame Europos mokėjimo įsakymui.

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.
Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma ES teisė. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. pildant formas galima pasirinkti Jungtinę Karalystę.

 • A forma - Prašymas išduoti europos mokėjimo įsakymą
  •  lietuvių
 • B forma - Prašymas ieškovui papildyti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir (arba) pašalinti jo trūkumus
  •  lietuvių
 • C forma - Pasiūlymas ieškovui pakeisti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą
  •  lietuvių
 • D forma - Sprendimas atmesti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą
  •  lietuvių
 • E forma - Europos mokėjimo įsakymas
  •  lietuvių
 • F forma - Prieštaravimas dėl Europos mokėjimo įsakymo
  •  lietuvių
 • G forma - Vykdytinumo patvirtinimas
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas : 07/10/2020

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma