Međunarodno pravo

Međunarodna zajednica uspostavila je brojne sudove za rješavanje sporova iz područja međunarodnog prava. Njihova je pravna priroda raznolika, a područje nadležnosti i obvezujući učinak njihove sudske prakse uvelike ovise o mjerodavnom osnivačkom aktu.

Većina međunarodnih sudova ima web-mjesto na kojem se može pristupiti njihovim odlukama i mišljenjima. U nastavku se nalazi nepotpun popis tih web-mjesta:

  • ECHR – Europski sud za ljudska prava: sud koji je osnovalo Vijeće Europe kako bi se osiguralo poštovanje prava utvrđenih u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Baza podataka ECHR-a sadrži i informativne bilješke iz sudske prakse.
  • ICJ – Međunarodni sud pravde: glavni sudski organ Ujedinjenih naroda (UN), koji je osnovan Poveljom Ujedinjenih naroda. Uloga tog suda je rješavanje pravnih sporova koje pred njim pokreću države članice u skladu s međunarodnim pravom te davanje savjetodavnih mišljenja o pravnim pitanjima koja mu upućuju ovlaštena tijela Ujedinjenih naroda i specijalizirane agencije.
  • ICC – Međunarodni kazneni sud: neovisan stalni sud na kojem se sudi osobama optuženima za najteže zločine od međunarodnog značaja, odnosno genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.
  • ITLOS – Međunarodni sud za pravo mora: sud koji je osnovan Konvencijom o pravu mora Ujedinjenih naroda.
  • Sud EFTA-e: taj sud, koji je osnovalo Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA), vrši sudsku funkciju unutar sustava EFTA-e svojim tumačenjem Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) u odnosu na zemlje EFTA-e koje su stranke tog Sporazuma. Te zemlje EFTA-e trenutačno su Island, Lihtenštajn i Norveška.

Osim toga, postoje i razne baze podataka i izvori informacija o međunarodnoj sudskoj praksi. Navodimo tek nekoliko primjera (sljedeći popis ne predstavlja odabir prema kvaliteti sadržaja):

  • JURE je baza podataka koju je izradila Europska komisija, a sadrži sudsku praksu o nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima te o priznavanju i provedbi presuda u državama članicama osim one u kojoj je presuda donesena. Baza obuhvaća sudsku praksu u vezi s mjerodavnim međunarodnim konvencijama (tj. Briselskom konvencijom iz 1968. i Luganskom konvencijom iz 1988.) te sudsku praksu EU-a i država članica.
  • World Legal Information Institute (portal za pravna istraživanja koji je zajednički razvilo nekoliko zavoda za pravne informacije i druge organizacije): baza podataka i poveznice na sudove i sudsku praksu
  • Centar za međunarodno pravo Lauterpacht Sveučilišta Cambridge

I nacionalni sudovi primjenjuju i tumače međunarodno pravo, tako da su i njihove odluke i mišljenja mjerodavni. Neke od gore navedenih baza podataka o sudskoj praksi obuhvaćaju sudsku praksu nacionalnih sudova. Relevantne informacije možete potražiti i na stranicama o sudskoj praksi država članica i sudskoj praksi EU-a.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici