Nationell rättspraxis

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Efter avslutad sökning presenteras resultaten på följande sätt:

Nr

Domstol

År

Typ av mål

Målnummer

Domare

Datum för avgörande

Resultat av förhandling i målet

Tvistemål, brottmål eller förvaltningsmål

Förnamn, efternamn och kod

Länk till fil med avgörandet i doc‑format


Format

Rättspraxis finns tillgänglig i följande format:

*.doc

Berörda domstolar

Databasen omfattar följande domstolar:

 1. Högsta domstolen (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Appellationsdomstolen (Apeliacinis teismas)
 3. Distriktsdomstolen i Vilnius (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Distriktsdomstolen i Kaunas (Kauno apygardos teismas)
 5. Distriktsdomstolen i Klaipeda (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Distriktsdomstolen i Panevezys (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Distriktsdomstolen i Siauliai (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Högsta förvaltningsdomstolen (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Regionala förvaltningsdomstolen i Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Regionala förvaltningsdomstolen i Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Regionala förvaltningsdomstolen i Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Regionala förvaltningsdomstolen i Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Regionala förvaltningsdomstolen i Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Eventuella fortsatta förfaranden

Överrätter

Andra domstolar

Finns information om

 • hur man överklagar?

Nej

Nej

 • ett mål fortfarande pågår?

Nej

Nej

 • resultatet av överklaganden?

Nej

Nej

 • huruvida beslutet går att häva?

Nej

Nej

 • fortsatt förfarande vid

en annan nationell domstol (författningsdomstol osv.)?

EG-domstolen?

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna?

Nej

Nej


Publiceringsregler

Senaste uppdatering: 18/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats