Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Ta stran vsebuje informacije o sodni praksi Luksemburga.

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Sodna praksa na spletni strani

Predstavitev odločb / Naslovi

Sodne odločbe na spletu so navedene po datumu izdaje ali po številki.

Formati

Sodna praksa je na voljo v Wordu ali v formatu PDF.

Zadevna sodišča

Na spletni strani Ministrstva za pravosodje je stran, namenjena Ustavnemu sodišču, kjer je na voljo seznam sodb sodišča.

Na spletni strani Višjega upravnega sodišča (Cour administrative) in Upravnega sodišča (Tribunal administratif) Luksemburga je podatkovna zbirka odločb teh dveh stopenj.

Spletna stran sodne uprave omogoča poizvedbe glede (brezimenskih) sodnih odločb, ki jih izdajo Ustavno sodišče, Kasacijsko sodišče in upravna sodišča.

Nadaljnji postopki

Na voljo so informacije o:

  • pritožbah;
  • statusu zadeve (npr. še ni rešena);
  • uspešnosti pritožb;
  • pravnomočnosti odločb;
  • nadaljnjih postopkih pred Ustavnim sodiščem ter Višjim upravnim sodiščem in Upravnim sodiščem.

Celotna sodna praksa Vrhovnega sodišča, Ustavnega sodišča ter Višjega upravnega sodišča in Upravnega sodišča je objavljena na pravosodnem portalu Luksemburga in na spletni strani upravnih sodišč.

Pravila glede objave

Ustavne zadeve morajo biti objavljene v Uradnem listu (Mémorial).

Sorodne povezave

Upravna sodišča

Ministrstvo za pravosodje

Pravosodni portal Luksemburga

Zadnja posodobitev: 10/06/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.