Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Nemecko

Na tejto stránke nájdete prehľad judikatúry v Nemecku.

Autor obsahu
Nemecko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí/popisy

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Judikatúra prezentovaná popisom

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

nie

Spolkový správny súd:

áno, v špeciálnych rozsudkoch

Spolkový finančný súd:

áno

Spolkový pracovný súd:

áno

Spolkový sociálny súd:

áno

Spolkový patentový súd:

nie


Dôležité rozsudky Spolkového správneho súdu obsahujú popisy ako nadpisy, ktoré používateľovi umožňujú jednoducho ich rozpoznať.

Rozsudky Spolkového finančného súdu obsahujú istý druh popisu, v ktorom sa nachádzajú hlavné informácie z rozsudku.

Rozsudky Spolkového pracovného súdu obsahujú divíziu, dátum a referenčné číslo.

Príklad popisov

V rámci Spolkového správneho súdu: deklarácia nákladov na lieky zvyšujúce potenciu, ktoré nemajú nárok na podporu, v rozpore s článkom 3 ods. 1 základného zákona.

V rámci Spolkového finančného súdu: žiadna znížená sadzba dane na služby v oblasti riadenia a správy registrovanej spoločnosti pre pridružené spoločnosti členov – rozsah platnosti §68 ods. 2 písm. b) daňového zákona – hospodárska súťaž v zmysle §65 ods. 3 daňového zákona.

V rámci Spolkového pracovného súdu: 10., 11. 2. 2009, 10 AZR 222/08, špeciálne platby – podľa unilaterálneho súboru pravidiel pre zamestnávateľov – má sa upraviť.

Formáty

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

dokument

metadáta

dokument

metadáta

Aké formáty sa používajú?

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

pdf

Spolkový správny súd:

html

Spolkový finančný súd:

html

Spolkový pracovný súd:

x html 1

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

pdf

Spolkový správny súd:

pdf

Spolkový finančný súd:

html

Spolkový patentový súd:

pdf

Spolkový patentový súd:

žiadny


Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie: o odvolaniach?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový správny súd: áno

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový sociálny súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

o tom, či konanie stále prebieha?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový správny súd: nie

Spolkový finančný súd: áno

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový sociálny súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

o výsledkoch odvolania?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový správny súd: áno

Spolkový finančný súd: áno

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový sociálny súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

o neodvolateľnosti rozhodnutia?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: áno

Spolkový správny súd: nie

Spolkový finančný súd: nie

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový sociálny súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

o ďalších konaniach pred: iným vnútroštátnym súdom (ústavný súd…)?

– Európskym súdnym dvorom?

– Súdnym dvorom pre ľudské práva?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový správny súd:

nie

Spolkový finančný súd:

áno

Spolkový pracovný súd:

áno

Spolkový sociálny súd:

nie

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

nie

Spolkový správny súd:

áno, v niektorých prípadoch

Spolkový finančný súd:

áno

Spolkový pracovný súd:

áno

Spolkový sociálny súd:

nie

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

nie

Spolkový správny súd:

nie

Spolkový finančný súd:

Spolkový sociálny súd:

nie

Spolkový patentový súd: nie

Spolkový patentový súd:

nie

Spolkový patentový súd:

nie


Spolkový patentový súd oznámi tieto informácie len v prípade, že sa citujú v úplnom texte rozsudku.

Spolkový správny súd uverejňuje prejudiciálne konania pred Európskym súdnym dvorom na internete.

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry:

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový patentový súd: nie

Spolkový správny súd: áno

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

Spolkový správny súd: áno

Spolkový finančný súd: áno

Spolkový pracovný súd: áno


Pre Spolkový správny súd sú stanovené pravidlá v § 55 správneho súdneho poriadku spolu s §§ 169 a 173 zákona o zriadení súdov a § 1 zákona o slobode informácií.

V prípade Spolkového finančného súdu sa vo všeobecnosti uplatňuje zásada rovnakého zaobchádzania; t. j. Spolkový finančný súd musí zohľadniť právo tlače na rovnaký prístup k médiám. V súlade s tým sa v rámci rozsudkov Spolkového finančného súdu uplatňuje dátum uverejnenia. V tento deň je tlač informovaná o rozsudkoch, rozsudky sa uverejňujú na internete a prijímajú sa predplatné na rozsudky atď.

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo iba časť?

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

iba časť

Spolkový správny súd:

iba časť

Spolkový finančný súd:

iba časť

Spolkový pracovný súd:

celá judikatúra

Spolkový sociálny súd:

celá judikatúra

Spolkový patentový súd:

celá judikatúra

Ak sa uskutočnil výber, aké kritériá sa použili?

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

všetky rozsudky s odôvodneniami

(stanoviská)

Spolkový správny súd:

áno, v prípade základných rozsudkov

Spolkový finančný súd:

Všetky rozsudky Spolkového finančného súdu sa nachádzajú na internete a sú uverejnené aj v databáze juris: t. j. všetky rozsudky, ktorých podstata si vyžaduje dokumentáciu (žiadne informácie napr. o rozsudkoch nesprevádzajú odôvodnenia)

Rozsudky sú naďalej dostupné na internete počas 4 rokov. Potom sa odstránia.

Spolkový finančný súd poskytuje aj elektronické zásielky (jednotlivé rozsudky možno zoradiť podľa konkrétneho referenčného čísla.


V prípade Spolkového sociálneho súdu sa výber uverejnených rozsudkov uverejňuje v plnej verzii.

Posledná aktualizácia: 26/11/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom