Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

V tejto časti nájdete opis judikatúry Spojeného kráľovstva so zameraním na jurisdikciu Anglicka a Walesu. Opis sa vzťahuje na judikatúru, ktorá je dostupná v databázach prístupných verejnosti.

Judikatúra dostupná v Anglicku a vo Walese

Väčšina judikatúry, ktorá pochádza zo súdov v Anglicku a vo Walese v rámci jurisdikcie Spojeného kráľovstva, je dostupná verejnosti.

Úplná judikatúra je zverejňovaná pre občianskoprávny odvolací súd, správne súdy a pre Najvyšší súd Spojeného kráľovstva. Niektoré rozsudky trestného odvolacieho súdu a iných vyšších súdov sa zverejňujú pri prípadoch, ktoré vzbudzujú zvláštny právny alebo verejný záujem.

Rozhodnutia vyplývajúce z rodinných alebo z niektorých trestných prípadov môžu byť anonymné.

Judikatúra sa zverejňuje od roku 1997, ale tiež je dostupný určitý výber judikatúry z predchádzajúcich rokov. Po vynesení rozsudku sa judikatúra obyčajne zverejňuje do 24 hodín alebo do 2 týždňov po jej zverejnení.

Rozsudky, ktoré vynášajú občianskoprávne a trestnoprávne kolégiá odvolacieho súdu a správny súd, vybraté podľa daného sudcu, sa nachádzajú v databáze Bailii (Britský a írsky inštitút právnych informácií). Ak sa rozsudok vyššieho súdu nenachádza v Bailii, obráťte sa priamo daný súd a vyžiadajte si kópiu.

Právne databázy

Odvolací výbor snemovne lordov môže poskytnúť rozsudky od 14. novembra 1996 do 30. júla 2009. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

Databáza ‘Bailii’ (Bristký a írsky inštitút právnych informácií) obsahuje rozsudky, ktoré vynášajú občianskoprávne a trestnoprávne kolégiá odvolacieho súdu a vybraté rozsudky správneho súdu. Prístup do tejto databázy je bezplatný. Bailii takisto obsahuje rozhodnutia snemovne lordov od roku 1838.

Na webovej stránke Bailii sa nachádzajú tieto zbierky:

 • Rozhodnutia anglického a waleského odvolacieho súdu (Občianskoprávne kolégium)
 • Rozhodnutia anglického a waleského odvolacieho súdu (Trestnoprávne kolégium)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Správny súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Námorný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Kancelársky súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Obchodný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (SCCO)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Daňový súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Rodinný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Kráľovský súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Obchodný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Patentový súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Kráľovský súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Technologický a stavebný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského Krajského patentového súdu

Webová stránka Bailii tiež obsahuje údaje o rozhodnutiach z rôznych špecializovaných súdov Spojeného kráľovstva:

 • Vyšší tribunál (Správna odvolacia komora)
 • Vyšší tribunál (Financie a dane)
 • Vyšší tribunál (Pozemková komora)
 • Prvostupňový tribunál (Komora pre zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť)
 • Prvostupňový tribunál (Dane)
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania v oblasti hospodárskej súťaže
 • Služba Spojeného kráľovstva Nominet pre riešenie sporov
 • Zvláštna komisia pre odvolania v oblasti prisťahovalectva
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania v oblasti zamestnanosti
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre finančné služby a trhy
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre oblasť azylu a prisťahovalectva
 • Informačný tribunál Spojeného kráľovstva vrátane odvolacieho výboru pre národnú bezpečnosť
 • Rozhodnutia Zvláštneho komisára Spojeného kráľovstva pre dane z príjmov
 • Rozhodnutia Komisára Spojeného kráľovstva v oblasti sociálneho zabezpečenia a výživného na deti
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá
 1. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá
 2. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá (spotrebné)
 3. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá (zdaňovanie poistného plnenia)
 4. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá (daň zo skládky odpadov)

Súvisiace odkazy

Bailii, snemovňa lordov, snemovňa lordov, webová stránka Bailii

Posledná aktualizácia: 29/11/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom