NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Jurisprudența națională

În Spania, jurisprudenţa nu este considerată izvor de drept, întrucât articolul 1.1 din Codul Civil atribuie acest statut legii, uzanţei şi principiilor generale ale dreptului (art. 1.1 din Codul Civil). Cu toate acestea, articolul 1.6 din Codul Civil prevede că jurisprudenţa „va completa sistemul juridic cu doctrina care, în mod repetat, va fi stabilită de către Curtea Supremă de Justiţie în interpretarea şi aplicarea legii, a uzanţei şi a principiilor generale ale dreptului”.

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Accesul la jurisprudenţă

Articolul 560.1.10 din Legea organică privind puterea judiciară prevede că în atribuţiile Consiliului General al Puterii Judiciare se înscrie „publicarea oficială a sentinţelor şi a altor hotărâri ale Curţii Supreme de Justiţie şi altor organisme judiciare.

În acest scop, Consiliul General al Puterii Judiciare, pe baza raportului întocmit de administraţiile competente, va stabili în mod regulamentar modul în care vor fi elaborate registrele electronice de sentinţe, gruparea acestora, prelucrarea, difuzarea şi certificarea lor, pentru a proteja integritatea, autenticitatea şi accesibilitatea acestora, precum şi pentru a asigura respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal”.

Pentru aplicarea prevederilor legale, Consiliul General al Puterii Judiciare a înfiinţat în 1997 un centru numit Centrul de Documentare Judiciară (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), cu sediul în San Sebastián.

Configuraţia acestui nou serviciu public de acces la jurisprudenţa provenind de la diferite organisme judiciare, în condiţii tehnice optime, precum şi protejarea specială a persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea automată a datelor, se bazează pe mandate şi pe opinia generată de diferite planuri, declaraţii de orientare cu caracter politic, precum şi pe norme generate în diverse domenii.

În baza de date a CENDOJ este necesar să se adauge baza de date a Monitorului Oficial care include informaţii privind jurisprudenţa constituţională.

Există, de asemenea, baze de date private, accesul la acestea fiind permis doar în schimbul unei taxe.

Prezentarea jurisprudenţei

În ceea ce priveşte jurisprudenţa Curţii Supreme, CENDOJ a creat o platformă tehnologică structurată ca sistem de navigare bazat pe tab-uri.

La executarea unei interogări, se deschide un tab numit REZULTATE (care cuprinde rezultatele obţinute) şi un alt tab numit CĂUTARE (care permite accesul la formular în orice moment).

Motorul de căutare permite accesul rapid şi sigur la toate hotărârile judecătoreşti pronunţate de Curtea Supremă. Căutarea hotărârilor judecătoreşti se poate efectua cu ajutorul câmpurilor de selecţie care identifică sau clasifică aceste hotărâri, şi/sau cu ajutorul câmpurilor de text liber.

În plus, există opţiunea de accesare directă a ultimelor 50 de hotărâri ale fiecărei instanţe, făcând clic pe butoanele care apar în partea inferioară a interfeţei. În acest mod, aveţi posibilitatea de a accesa ultimele hotărâri care au fost primite şi incluse în baza de date care formează fondul jurisprudenţei.

Căutări prin intermediul câmpurilor de selecţie

Unele câmpuri de informaţii privind hotărârile judecătoreşti pot fi limitate printr-o serie de valori predefinite. Astfel:

 • Rubrica „Jurisdicţie”: selectarea domeniului de interes: civil, penal, contencios administrativ, de muncă, militar.
 • Rubrica „Tip hotărâre”: vă permite să selectaţi Hotărâri, Acte sau Acorduri ale Curţii Supreme.
 • Data hotărârii: butonul „Calendar” permite limitarea căutării la o perioadă specificată.
 • Limba: meniu cu derulare care permite selectarea limbii hotărârilor pe care doriţi să le obţineţi.

Căutări prin intermediul câmpurilor de text liber

În plus faţă de câmpurile de selecţie, există şi alte câmpuri care nu conţin valori predefinite, însă în care se poate introduce o înşiruire de cuvinte cu ajutorul cărora putem efectua căutări libere.

REZULTATE

Odată realizată interogarea, rezultatele vor fi afişate implicit din 10 în 10.

Rezultatele se prezintă sub următoarea formă:

TERMENI ASOCIAŢI: sistemul oferă în mod automat termenii asociaţi interogării efectuate.

TITLURI: afişează numărul din registrul de jurisprudenţă oficial (ROJ) pentru jurisprudenţa recuperată.

SUBTITLURI: afişează următoarele câmpuri de informaţii:

 • Tipul instanţei: de exemplu, Curtea Supremă. Secţia Militară
 • Municipalitate: de exemplu, Madrid -- Secţia: 1
 • Raportor: de exemplu, ANGEL JUANES PECES
 • Nr. recurs: de exemplu, 88/2007 -- Data: 26/06/2008
 • Tipul hotărârii: de exemplu, sentinţă
 • Instanţă, în ordine alfabetică

În cele din urmă, la selectarea titlului corespunzător rezultatului dorit, se deschide o pagină nouă care afişează conţinutul integral al documentului recuperat. Acest document se deschide în format PDF.

Formatul

De obicei, în bazele de date, sentinţele sunt disponibile în format PDF, RTM sau HTML.

Sentinţele şi hotărârile disponibile

 • Curtea Supremă

Curtea Supremă: Jurisprudenţa acesteia este publicată integral pe Internet cu titlu informativ, în mod liber şi gratuit. Textele sunt publicate integral, însă fără datele personale, şi sunt însoţite de o funcţie ce permite căutarea în textul tuturor hotărârilor. Puteţi accesa această bază de date la CENDOJ TS.

 • Alte instanţe

Baza de date CENDOJ pune la dispoziţia publicului, în mod gratuit, hotărâri şi sentinţe pronunţate de instanţe precum Înalta Curte Naţională, Curţile Superioare de Justiţie şi Instanţele provinciale.

Alte proceduri

Există informaţii disponibile?

 • Despre căile de atac?
 • Despre soluţionarea unui caz?
 • Despre rezultatul căilor de atac?
 • Despre caracterul irevocabil al hotărârii?
 • Despre alte proceduri?

Nu. Singura informaţie disponibilă este textul integral al hotărârilor. Informaţiile privind continuarea procedurii sunt incluse chiar în hotărâre, nu în baza de date.

Norme privind publicarea

Există norme cu caracter obligatoriu în ceea ce priveşte publicarea conţinutului jurisprudenţei la nivel naţional sau în funcţie de tipul de instanţă?

Articolul 107 din LOPJ [Legea organică privind puterea judiciară] prevede că responsabilul pentru publicarea oficială a hotărârilor şi altor sentinţe pronunţate de Curtea Supremă şi de celelalte instanţe este Consiliului General al Puterii Judiciare.

De asemenea, anumite reguli de publicare sunt incluse în Regulamentul de înfiinţare a Centrului de Documentare Judiciară).

Hotărârile sunt publicate în întregime sau doar parţial? În acest ultim caz, ce criterii se aplică?

Hotărârile sunt publicate în întregime.

Linkuri relevante

Motor de căutare al jurisprudenţei Centrului de Documentare Juridică

Ultima actualizare: 12/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site