Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa w Luksemburgu.

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Orzeczenia sądowe są dostępne w internecie według daty lub sygnatury.

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie Word lub PDF.

Sądy, których to dotyczy

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości zawiera część poświęconą Trybunałowi Konstytucyjnemu (Cour Constitutionnelle), poprzez którą można również uzyskać dostęp do orzeczeń tego sądu.

Strona internetowa Sądu i Trybunału Administracyjnego Luksemburga (Cour et Tribunal Administratifs du Luxembourg) zawiera również bazę danych orzeczeń obu tych instancji.

Na stronie internetowej administracji sądowej można sprawdzić orzeczenia (z których usunięto dane osobowe) wydane przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Kasacyjny i sądy administracyjne.

Dalsze postępowanie

Dostępne są również informacje na temat:

  • środków odwoławczych;
  • stanu sprawy (np. sprawa w toku);
  • wyniku środków odwoławczych;
  • prawomocności wydanych orzeczeń;
  • dalszego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Sądem i Trybunałem Administracyjnym.

Orzecznictwo Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu i Trybunału Administracyjnego jest publikowane w portalu luksemburskiego wymiaru sprawiedliwości i na stronie internetowejsądów administracyjnych.

Zasady dotyczące publikacji

Sprawy dotyczące zagadnień konstytucyjnych muszą być opublikowane w Dzienniku Urzędowym („Memorial”).

Przydatne linki

Sądy administracyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portal luksemburskiego wymiaru sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 10/06/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony