Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Każistika nazzjonali

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-ġurisprudenza fil-Ġermanja.

Ġurisprudenza disponibbli fuq sit elettroniku

Preżentazzjoni tad-deċiżjonijiet/Titoli

Qrati supremi

Qrati oħrajn

Ġurisprudenza ppreżentata bl-intestaturi

Qorti Federali Suprema tal-Ġustizzja:

Le

Qorti Federali Amministrattiva:

Iva, f’sentenzi speċjali

Qorti Federali tal-Finanzi:

Iva

Qorti Federali tax-Xogħol:

Iva

Qorti Federali Soċjali:

Iva

Qorti Federali tal-Brevetti:

Le


Is-sentenzi importanti tal-Qorti Federali Amministrattiva għandhom intestaturi bħala titoli, li jgħinu lill-utent jidentifikahom faċilment.

Is-sentenzi tal-Qorti Federali tal-Finanzi għandhom għamla ta’ intestatura, li tagħti l-qofol tas-sentenza.

Is-sentenzi tal-Qorti Federali tax-Xogħol juru d-diviżjoni, id-data u n-numru ta’ referenza.

Eżempju ta’ titolu/i

Fil-Qorti Federali Amministrattiva: id-dikjarazzjoni tal-ispejjeż ta’ mediċini li jkabbru l-potenza bħala ineliġibbli għal sostenn tikser l-Artikolu 3(1) tal-Liġi Bażika.

Fil-Qorti Federali tal-Finanzi: l-ebda rata mnaqqsa ta’ taxxi għas-servizzi ta’ ġestjoni u ta’ amministrazzjoni ta’ kumpanija rreġistrata għall-assoċjazzjonijiet affiljati tal-membri – l-ambitu tal-Artikolu 68(2)(b) tal-Kodiċi Fiskali – kompetizzjoni fit-tifsira tal-Artikolu 65(3) tal-Kodiċi Fiskali.

Fil-Qorti Federali tax-Xogħol: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, ħlas speċjali – b’referenza għal sett unilaterali ta’ regoli ta’ min iħaddem – soġġett għal modifika.

Formati

Qrati supremi

Qrati oħrajn

dokument

metadejta

dokument

metadejta

X’formati jintużaw?

Qorti Federali Suprema tal-Ġustizzja:

pdf

Qorti Federali Amministrattiva:

html

Qorti Federali tal-Finanzi:

html

Qorti Federali tax-Xogħol:

x html 1

Qorti Federali Suprema tal-Ġustizzja:

pdf

Qorti Federali Amministrattiva:

pdf

Qorti Federali tal-Finanzi:

html

Qorti Federali tal-Privattivi:

pdf

Qorti Federali tal-Privattivi:

xejn


Proċedimenti ulterjuri

Qrati supremi

Qrati oħrajn

Hija disponibbli informazzjoni dwar l-appelli?

Qorti Federali Suprema tal-Ġustizzja: le

Qorti Federali Amministrattiva: iva

Qorti Federali tax-Xogħol: le

Qorti Federali Soċjali: le

Qorti Federali tal-Privattivi: le

dwar jekk kawża għadhiex pendenti?

Qorti Federali Suprema tal-Ġustizzja: le

Qorti Federali Amministrattiva: le

Qorti Federali tal-Finanzi: iva

Qorti Federali tax-Xogħol: le

Qorti Federali Soċjali: le

Qorti Federali tal-Privattivi: le

dwar ir-riżultati tal-appelli?

Qorti Federali Suprema tal-Ġustizzja: le

Qorti Federali Amministrattiva: iva

Qorti Federali tal-Finanzi: iva

Qorti Federali tax-Xogħol: le

Qorti Federali Soċjali: le

Qorti Federali tal-Privattivi: le

dwar l-irrevokabbiltà tad-deċiżjoni?

Qorti Federali Suprema tal-Ġustizzja: iva

Qorti Federali Amministrattiva: le

Qorti Federali tal-Finanzi: le

Qorti Federali tax-Xogħol: le

Qorti Federali Soċjali: le

Qorti Federali tal-Privattivi: le

dwar proċedimenti ulterjuri quddiem qorti interna oħra (Qorti Kostituzzjonali …)?

il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja?

il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem?

Qorti Federali Suprema tal-Ġustizzja: le

Qorti Federali Amministrattiva:

le

Qorti Federali tal-Finanzi:

iva

Qorti Federali tax-Xogħol:

iva

Qorti Federali Soċjali:

le

Qorti Federali Suprema tal-Ġustizzja:

le

Qorti Federali Amministrattiva:

iva, f’uħud mill-każijiet

Qorti Federali tal-Finanzi:

iva

Qorti Federali tax-Xogħol:

iva

Qorti Federali Soċjali:

le

Qorti Federali Suprema tal-Ġustizzja:

le

Qorti Federali Amministrattiva:

le

Qorti Federali tal-Finanzi:

Qorti Federali Soċjali:

le

Qorti Federali tal-Privattivi: le

Qorti Federali tal-Privattivi:

le

Qorti Federali tal-Privattivi:

le


Il-Qorti Federali tal-Brevetti tikkomunika din l-informazzjoni biss meta tkun iċċitata fit-test komplut tas-sentenza.

Il-Qorti Federali Amministrattiva tippubblika l-proċedimenti għal deċiżjoni preliminari quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq l-Internet.

Regoli tal-pubblikazzjoni

Fuq il-livell nazzjonali?

Fuq il-livell tal-qrati?

Hemm regoli vinkolanti rigward il-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza?

Qorti Federali Suprema tal-Ġustizzja: le

Qorti Federali tal-Privattivi: le

Qorti Federali Amministrattiva: iva

Qorti Federali tax-Xogħol: le

Qorti Federali tal-Privattivi: le

Qorti Federali Amministrattiva: iva

Qorti Federali tal-Finanzi: iva

Qorti Federali tax-Xogħol: iva


Għall-Qorti Federali Amministrattiva, ir-regoli ġew stabbiliti fl-Artikolu 55 tar-Regoli tal-Qorti Amministrattiva flimkien mal-Artikoli 169 u 173 tal-Liġi dwar il-Kostituzzjoni tal-Qrati u mal-Artikolu 1 tal-Liġi dwar il-Libertà tal-Informazzjoni.

Għall-Qorti Federali tal-Finanzi, ġeneralment japplika l-prinċipju ta’ trattament ugwali; jiġifieri, il-Qorti Federali tal-Finanzi trid tikkunsidra d-dritt tal-istampa għal trattament ugwali tal-midja. Għaldaqstant, għas-sentenzi tal-Qorti Federali tal-Finanzi tapplika data ta’ pubblikazzjoni. F’dik id-data, l-istampa tiġi informata dwar is-sentenzi, is-sentenzi jiġu ppubblikati fuq l-Internet u l-abbonamenti għas-sentenzi jiġu onorati, eċċ.

Qrati Supremi

Qrati oħrajn

Tiġi ppubblikata l-ġurisprudenza sħiħa jew selezzjoni biss?

Qorti Federali Suprema tal-Ġustizzja:

selezzjoni biss

Qorti Federali Amministrattiva:

selezzjoni biss

Qorti Federali tal-Finanzi:

selezzjoni biss

Qorti Federali tax-Xogħol:

pubblikazzjoni sħiħa

Qorti Federali Soċjali:

pubblikazzjoni sħiħa

Qorti Federali tal-Privattivi:

pubblikazzjoni sħiħa

Jekk issir selezzjoni, x’inhuma l-kriterji applikati?

Qorti Federali Suprema tal-Ġustizzja:

is-sentenzi kollha bil-motivi

(“konklużjonijiet ġenerali”)

Qorti Federali Amministrattiva:

iva, fil-każ tas-sentenzi fundamentali

Qorti Federali tal-Finanzi:

Is-sentenzi kollha tal-Qorti Federali tal-Finanzi jinsabu fuq l-Internet u jiġu wkoll ippubblikat fil-bażi tad-dejta Juris: jiġifieri, is-sentenzi kollha li l-kontenut tagħhom għandu jiġi ddokumentat (l-ebda informazzjoni dwar, pereżempju, sentenzi li ma jkunux akkumpanjati mill-motivi)

Is-sentenzi jibqgħu aċċessibbli fuq l-Internet għal perjodu ta’ erba’ snin, imbagħad jitħassru.

Il-Qorti Federali tal-Finanzi tipprovdi wkoll għal konsenja elettronika (is-sentenzi individwali jistgħu jiġu ordnati permezz ta’ numru ta’ referenza speċifiku).


Għall-Qorti Federali Soċjali, tiġi ppubblikata b’mod sħiħ selezzjoni mis-sentenzi ppubblikati.

L-aħħar aġġornament: 26/11/2012

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna