Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Slovakija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Slovakijos teismų praktiką.

Turinį pateikė
Slovakija

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Bendrosios kompetencijos teismų praktika

Su visų Slovakijos teismų sistemos teismų praktika slovakų kalba galima susipažinti internetinėje teisinių duomenų bazėje JASPI.

Aukščiausiojo Teismo praktika

Su Aukščiausiojo Teismo praktika slovakų kalba galima susipažinti Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

Formatas

Bendrosios kompetencijos teismų praktika pateikiama HTML formatu, o Aukščiausiojo Teismo praktika – PDF formatu.

Informacija apie kitus procesus

Galima susipažinti su informacija apie:

  • apeliacinių skundų rezultatus;
  • galutinį sprendimų pobūdį.

Skelbimo taisyklės

Slovakijos teismų sprendimai neturi privalomosios teisinės galios. Jie nėra teisės šaltinis. Tačiau teismų sprendimuose paisoma Slovakijos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kuri de facto yra teisės šaltinis.

Paskutinis naujinimas: 01/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.