Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Antraštė vadinama „turinio apibūdinimu“, o ją gali sudaryti pagrindinių išnagrinėtų klausimų santrauka (vienas sakinys), ilga arba trumpa santrauka, keli reikšminiai žodžiai, pastraipa, apibūdinanti bylai taikytus įstatymus, arba sprendime esančių svarbiausių teisėjo pareiškimų pažodinė citata.

Antraštės (-čių) pavyzdys

Nuomai taikytina teisė: biuro patalpų nuomos sutarties nutraukimas (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Formatas

Informacija apie teismų praktiką pateikta interneto svetainėje HTML formatu. Profesionalūs naudotojai gali ją (pakartotinai) parsisiųsti XML formatu.

Atitinkami teismai

Visų teismų sprendimus galima rasti Nyderlandų teismų tarybos ir Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo paieškos sistemos interneto svetainėje. Teismai:

  • Aukščiausiasis Teismas (Hoge Raad der Nederlanden);
  • Valstybės tarybos administracinės jurisdikcijos skyrius (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State);
  • Centrinis apeliacinis teismas (Centrale Raad van Beroep);
  • Prekybos ir pramonės bylų apeliacinis teismas (College van Beroep voor het bedrijfsleven);
  • keturi apeliaciniai teismai (Gerechtshoven);
  • 11 apygardos teismų (Rechtbanken).

Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija apie

– apeliacinius skundus?

Ne

Ne

– tai, ar byla dar neišnagrinėta?

Ne

Ne

– apeliacinių skundų rezultatus?

Ne

Ne

– sprendimo neatšaukiamumą?

Ne

Ne

– kitus procesus

– kitame šalies teisme (Konstituciniame Teisme…)?

– Europos Teisingumo Teisme?

– Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Ne


Skelbimo taisyklės

Patys teismai yra parengę dvi rekomendacijas dėl teismų praktikos skelbimo. Viena jų – dėl anonimiškumo (asmens duomenų neskelbimo), o kita – dėl atrankos.

Ši rekomendacija parengta pagal Europos Tarybos rekomendaciją R (95) 11 „Dėl teismo sprendimų atrankos, apdorojimo, pateikimo ir saugojimo teisinės informacijos paieškos sistemose“: aukščiausios jurisdikcijos teismai skelbia visas bylas, nebent jos visai nesvarbios teisiniu ar visuomeniniu požiūriu, o kiti teismai skelbia tik tas bylas, kurios tikrai svarbios teisiniu ar visuomeniniu požiūriu.

Susijusios nuorodos

Nyderlandų teismų tarybos ir Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo paieškos sistema

Paskutinis naujinimas: 09/02/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.