Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Graikija

Turinį pateikė
Graikija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimų pateikimas / Antraštės

Valstybės Taryba (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Aukščiausiasis Teismas (Άρειος Πάγος) (kasacinis civilinis ir baudžiamasis teismas)

Kiti teismai

Teismų praktika pateikiama pagal sprendimų antraštes

Ne

Taip (visi 2008–2011 m. priimti sprendimai baudžiamosiose bylose)

Ne

Aukščiausiajame Teisme nuo 2008 m. baudžiamosiose bylose priimti sprendimai (visa serija nuo 2011 m.) į kategorijas skirstomi pagal antraštę. Taigi sprendimus galima rasti pagal atitinkamą antraštę. Sprendimus civilinėse ir baudžiamosiose bylose galima rasti ir pagal jų paskelbimo numerį.

Teismų praktiką sudarantys Valstybės Tarybos ir Atėnų administracinio apeliacinio teismo (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) sprendimai su antraštėmis prieinami tik teisėjams.

Atėnų apeliacinis teismas sprendimų civilinėse ir baudžiamosiose bylose turinio internete neskelbia. Institucijos interneto svetainėje skelbiami sprendimų civilinėse bylose numeriai ir santraukos, tačiau sprendimai į kategorijas neskirstomi. Baudžiamųjų bylų neskelbiamas nei numeris, nei baigtis.

Antraščių pavyzdžiai

Sukčiavimas, išprievartavimas, vėlavimas mokėti alimentus, kyšininkavimas

Formatas

Valstybės Taryba ir Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Dokumentas

Metaduomenys

Dokumentas

Metaduomenys

Koks kitas formatas naudojamas?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administraciniai teismai)

Ne

(kiti teismai)

HTML (administraciniai teismai)

Ne

(kiti teismai)
Aukštesnių instancijų teismo procesai

Valstybės Taryba

Aukščiausiasis Teismas

Administraciniai teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija...

apie apeliacinius skundus?

Taip

Ne

Taip

Taip

apie tai, ar byla dar nagrinėjama?

Taip

Ne

Taip

Taip

apie apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatus?

Taip

Ne

Taip

- Ne

- Atėnų pirmosios instancijos teismas (Πρωτοδικείο Aθηνών) – taip (apie žemesnės instancijos teismų nagrinėjamus apeliacinius skundus)

apie tai, ar sprendimas galutinis ir nebeskundžiamas?

Taip

Ne

- Atėnų administracinis apeliacinis teismas – taip, jei nepateiktas apeliacinis skundas

Ne

apie tolesnį procesą...

kitame šalies teisme (Konstituciniame Teisme)?

Teisingumo Teisme?

Žmogaus Teisių Teisme?

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu?

Teismų lygmeniu?

Ar esama privalomų teismų praktikos skelbimo taisyklių?

Taip

(asmens duomenys – Įst. Nr. 2472/97, Asmens duomenų apsaugos institucijos nuomonė Nr. 2/2006)

Ne

(jei naudojama tarnybiniais tikslais)

Valstybės Taryba ir Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar skelbiama visa teismų praktika, ar tik atrinkta?

- Valstybės Taryba – atrinkta

- Aukščiausiasis Teismas skelbia su visais baudžiamųjų ir civilinių bylų sprendimais susijusią teismo praktiką, išskyrus pagal Civilinio proceso kodekso 565 straipsnį vykdomų procesų sprendimus

- Atėnų administracinis apeliacinis teismas – atrinkta

Jeigu daroma atranka, kokie kriterijai taikomi?

- Valstybės Taryba – sprendimų reikšmingumo

- Atėnų administracinis apeliacinis teismas – sprendimų reikšmingumo

Valstybės Taryba

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar teismo sprendimai internete skelbiami anonimiškai (be pavardžių)?

Ne

Taip

Ne

Jei taip,

ar taip skelbiami visi sprendimai?

Taip

- išskyrus pagal Civilinio proceso kodekso 565 straipsnį vykdomų procesų sprendimus

sprendimai nuo

2007 m.

Susijusios nuorodos

Aukščiausiasis Teismas

Valstybės Taryba

Atėnų apeliacinis teismas

Atėnų administracinis apeliacinis teismas

Atėnų pirmosios instancijos administracinis teismas

Atėnų pirmosios instancijos teismas

Paskutinis naujinimas: 25/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma