National case law

The courts of the Member States of the European Union (EU) apply and interpret the law of the relevant Member States as well as EU law. Therefore, it is in the interest of citizens and legal practitioners to have access not only to case law of their own Member State, but also to that of other EU Member States.

Most Member States have one or more databases of the decisions and opinions of their courts - regarding EU law, national law and also regional and/or local law. The information available on the web may sometimes be restricted to certain courts (for instance, supreme courts) or to certain types of decisions.

You can search for Member State case law either via a Member State database by selecting one of the flags listed on the right hand side you will be redirected to the relevant national page; or you can use one of the European databases (the following list may not be exhaustive):

 • JURE, a database created by the European Commission, contains case law on jurisdiction in civil and commercial matters and on the recognition and enforcement of judgments in a State other than the one where the judgment was passed. This includes case law on relevant international conventions (i.e. 1968 Brussels Convention, 1988 Lugano Convention) as well as EU and Member State case law).
 • The Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe) provides two databases of Member State case law which deal with the application of EU law, called "JuriFast" and "Dec.Nat". Decisions are provided in the original language, with a summary in English and French. The "Dec.Nat" database also contains references and analyses of national decisions which have been supplied by the Research and Documentation Service of the European Court of Justice.
 • Via the website of the Network of the Presidents of the supreme judicial courts of the EU, you can find the sites of a number of national databases (and also of some candidate countries) containing the case law of the supreme courts of those Member States.
 • The information portal of the EU Agency for Fundamental Rights includes a database of national decisions of courts and special bodies related to issues of discrimination law.
 • CODICES, a database created by the so-called Venice Commission at the Council of Europe, contains case law on constitutional matters not only of EU Member States but also of other members of the Council of Europe.

In addition, the European e-Justice Portal also provides information on the various Member State courts.  Many of these courts have a website providing a database of their own case law.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Sudska praksa država članica - Estonija

Ovaj odjeljak daje pregled estonske sudske prakse i opis relevantnih baza podataka sudske prakse.

Sudska praksa dostupna na internetu

Sudska praksa prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova dostupna je na internetu od 2001. godine. Sudska praksa Vrhovnog suda dostupna je otkako je sudski sustav preustrojen 1993. godine, a objavljena je u elektroničkom izdanju (estonskog Službenog lista) Riigi Teataja te na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovnog suda. Sudska praksa prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova dostupna je u Poveznica se otvara u novom prozoruelektroničkom izdanju službenog lista Riigi Teataja.

Obveza da se sudska praksa učini dostupnom utvrđena je u Zakonu o obavješćivanju javnosti, uz podrobnija pravila propisana u različitim sudskim pravilnicima. Obično se objavljuju sve pravomoćne presude. Iznimke su predviđene u građanskim i upravnim sudskim postupcima, pri čemu sudovi u svojim presudama ne otkrivaju, bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev osobe o kojoj je riječ, ime osobe (zamjenjujući ga inicijalima ili drugim znakovima), njezin osobni identifikacijski broj, datum rođenja i adresu. Sudovi također mogu odlučiti u građanskim i upravnim sudskim postupcima, bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev osobe o kojoj je riječ, da će objaviti samo operativni dio presude koja sadržava povjerljive osobne podatke ili je uopće ne objaviti, ako bi zamjena imena osobe inicijalima ili drugim znakovima mogla dovesti u pitanje njezinu privatnost. Sudovi mogu također objaviti samo operativni dio presude ako presuda sadržava informacije koje zakonski podliježu nekom drugom ograničenju pristupa.

Sve pravomoćne presude u kaznenom postupku objavljuju se, ali se samo osobni podaci o tuženiku (ime i osobna identifikacijska šifra ili datum rođenja) otkrivaju javnosti. Kao opće pravilo, osobni podaci maloljetnih tuženika se ne otkrivaju (njihovo ime i osobna identifikacijska šifra ili datum rođenja zamjenjuju se inicijalima ili drugim znakovima). Na nečiji zahtjev ili na vlastitu inicijativu, sudovi mogu u kaznenim postupcima objaviti samo uvod i operativni dio ili završni dio neke presude, ako presuda sadržava povjerljive osobne podatke. Isto vrijedi i za slučajeve kada presuda sadržava osobne podatke koji zakonski podliježu nekom drugom ograničenju pristupa i ako omogućuje identifikaciju osobe o kojoj je riječ, neovisno o tome što su imena i drugi osobni podaci zamijenjeni inicijalima ili drugim znakovima.

Objavljivanje sudske prakse smatra se dijelom vođenja sudskog postupka, a objavljivanje određenih podataka može se osporiti. Sudovi stoga moraju razmotriti način objavljivanja presude.

Prikaz presude i naslova


Vrhovni sud

Drugi sudovi

Sudska praksa prikazana s naslovima?

Da

Ne

Sudsku praksu Vrhovnog suda moguće je pretraživati u službenom listu Riigi Teataja i na web-mjestu Vrhovnog suda po godini, vrsti predmeta, broju predmeta, datumu presude, sastavu suda, vrsti postupka, vrsti prekršaja, bilješkama i sadržaju. Na web-mjestu Vrhovnog suda sudska praksa može se također pretraživati po ključnim riječima.

Presude prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova moguće je pretraživati pod odgovarajućom vrstom postupka i, ovisno o vrsti postupka, predmete je također moguće pretraživati primjenom niza kriterija. U svim vrstama postupaka, presude je moguće pretraživati po broju predmeta, sudnici, vrsti i datumu presude, datumu postupka i sadržaju presude. U kaznenim predmetima presude je također moguće pretraživati po broju predraspravnog postupka, vrsti predmeta i presude, vrsti zahtjeva, vrsti kazne ili, na primjer, osnovama za oslobađajuću presudu. Presude u građanskim i upravnim predmetima također je moguće pretraživati po kategoriji i vrsti predmeta, vrsti tužbenog zahtjeva i rješenju predmeta.

Primjer naslova

Ocjena ustavnosti druge rečenice odjeljka 7.1 stavka 2. Zakona o zrakoplovstvu.

Formati


Vrhovni sud

Drugi sudovi

Dokument

Metapodaci

Dokument

Metapodaci

Je li sudska praksa dostupna u formatu XML?

Ne

Ne

Ne

Ne

Koji se drugi formati upotrebljavaju?

HTML

HTML

PDF

HTML

Daljnji postupci


Vrhovni sud

Drugi sudovi

Jesu li dostupne informacije:

o žalbama?

-

Ne

o tome je li predmet još u tijeku?

Da

Ne

o ishodima žalbi?

-

Da

o neopozivosti presude?

Da

Da

o daljnjim postupcima pred:

drugim domaćim sudom (npr. Ustavnim sudom)?

Europskim sudom pravde?

Europskim sudom za ljudska prava?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila o objavljivanju


Na nacionalnoj razini

Na razini suda

Postoje li obvezujuća pravila za objavljivanje sudske prakse?

Da

-

Pravila o objavljivanju sudske prakse navedena su u relevantnim pravilnicima. Postoje različita pravila za kaznene i za građanske postupke.


Vrhovni sud

Drugi sudovi

Je li objavljena sudska praksa u cijelosti ili samo odabrani dio?

Samo odabrani dio.

Samo odabrani dio.

Koji se kriteriji primjenjuju za odabir dijela sudske prakse?

Odabir se vrši na temelju sljedećeg:

1.) presuda mora biti na snazi

2.) presuda smije biti objavljena ako:

a) (u građanskim i upravnim predmetima) ne sadržava osjetljive osobne podatke; presuda se objavljuje s imenima zamijenjenima inicijalima ili drugim znakovima i to na način da ne dovodi u pitanje privatnost osobe o kojoj je riječ; presuda ne sadržava informacije koje zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa

b) (u kaznenim predmetima) ne sadržava osjetljive osobne podatke ili osobne podatke koji zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa, ili ako su imena i drugi osobni podaci u presudi zamijenjeni inicijalima i drugim znakovima, na način da osobu o kojoj je riječ nije moguće identificirati; presuda ne sadržava informacija koje zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa.

Odabir se vrši na temelju sljedećeg:

1.) presuda mora biti na snazi

2.) presuda smije biti objavljena ako:

a) (u građanskim i upravnim predmetima) ne sadržava osjetljive osobne podatke; presuda se objavljuje s imenima zamijenjenima inicijalima ili drugim znakovima i to na način da ne dovodi u pitanje privatnost osobe o kojoj je riječ; presuda ne sadržava informacije koje zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa

b) (u kaznenim predmetima) ne sadržava osjetljive osobne podatke ili osobne podatke koji zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa, ili ako su imena i drugi osobni podaci u presudi zamijenjeni inicijalima i drugim znakovima, na način da osobu o kojoj je riječ nije moguće identificirati; presuda ne sadržava informacija koje zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa.

Baze pravnih podataka

Naziv i URL adresa baze podataka

Objavljenu sudsku praksu Vrhovnog suda moguće je pronaći na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovnog suda i u službenom listu Poveznica se otvara u novom prozoruRiigi Teataja.

Sudsku praksu prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova koja je stupila na snagu i koja je objavljena moguće je pronaći Poveznica se otvara u novom prozorupretraživanjem sudske prakse u službenom listu Riigi Teataja.

Zahtjevi koje estonski sudovi podnose Europskom sudu pravde za donošenje odluke o prethodnom pitanju dostupni su putem Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjesta Vrhovnog suda. Tamo ćete naći i naziv suda koji je podnio zahtjev za donošenje odluke o prethodnom pitanju, datum podnošenja i opis sadržaja zahtjeva te brojeve predmeta estonskog suda i Europskog suda pravde.

Sažeci sudske prakse Europskog suda za ljudska prava dostupni su u službenom listuPoveznica se otvara u novom prozoruRiigi Teataja.

Poveznica se otvara u novom prozoruWeb-mjesto sudova pruža statističke podatke o postupcima na prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima od 1996. godine. Statistički podaci Vrhovnog suda dostupni su na Poveznica se otvara u novom prozoru web-mjestu Vrhovnog suda. Statistički podaci o ocjeni ustavnosti dostupni su od 1993. godine, dok su statistički podaci o upravnim, građanskim, kaznenim i prekršajnim predmetima dostupni od 2002.

Web-mjesto Vrhovnog suda od 2006. godine. također objavljuje analize sudske prakse za odabrane teme.

Je li pristup bazama podataka besplatan?

Da, pristup bazama podataka je besplatan.

Posljednji put ažurirano: 13/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Sudska praksa država članica - Grčka

Sudska praksa dostupna na web-mjestu

Predstavljanje odluka / Naslovi

Državno vijeće (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Vrhovni sud (Άρειος Πάγος) (građanski i kazneni kasacijski sud)

Ostali sudovi

Sudska praksa predstavljena naslovima

Ne

Da (od 2008. do 2011. sve kaznene presude)

Ne

Na Poveznica se otvara u novom prozoruvrhovnom sudu kaznene presude kategorizirane su po naslovu od 2008. (cijelo izdanje do 2011.). Stoga se presudama može pristupiti po nazivu. Građanskim i kaznenim presudama može se pristupiti prema broju objavljivanja.

U pogledu presuda Državnog vijeća i Poveznica se otvara u novom prozoruupravnog prizivnog suda u Ateni (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών), sudska praksa s naslovima dostupna je samo sucima.

Poveznica se otvara u novom prozoruPrizivni sud u Ateni (Εφετείο Αθηνών) ne objavljuje građanske ili kaznene presude na mreži. Građanske presude objavljene su na odgovarajućim administrativnim web-mjestima s brojevima i sažecima, ali nisu kategorizirane. Nisu objavljeni ni brojevi ni rezultati građanskih presuda.

Primjeri naslova

Prijevara, silovanje, neplaćanje alimentacije, mito

Formati

Državno vijeće i Vrhovni sud

Ostali sudovi

Dokument

Metapodaci

Dokument

Metapodaci

Koji su ostali formati u uporabi?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (upravni sudovi)

Ne

(Drugi sudovi)

HTML (upravni sudovi)

Ne

(Drugi sudovi)
Daljnji postupci

Državno vijeće

Vrhovni sud

Upravni sudovi

Ostali sudovi

Jesu li dostupne informacije

o svim prizivima?

Da

Ne

Da

Da

o tome je li slučaj još u tijeku?

Da

Ne

Da

Da

o ishodima priziva?

Da

Ne

Da

- Ne

- Prvostupanjski sud u Ateni (Πρωτοδικείο Αθηνών):
Da (za prizive nižim sudovima)

o neopozivosti odluke?

Da

Ne

- Upravni prizivni sud u Ateni:
Da, ako nije uložena žalba

Ne

o daljnjim postupcima pred              :

drugim unutarnjim sudom (Ustavni sud...)?

Sudom Europske unije?

Europskim sudom za ljudska prava?

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila objavljivanja

Na nacionalnoj razini?

Na sudskoj razini?

Postoje li obvezujuća pravila u pogledu objavljivanja sudske prakse?

Da

(osobni podatci – Zakon 2472/97, Mišljenje br. 2/2006 Agencije za zaštitu osobnih podataka)

Ne

(ako je za administrativnu uporabu)

Državno vijeće i Vrhovni sud

Ostali sudovi

Je li sudska praksa objavljena u cijelosti ili samo njen izabrani dio?

- Državno vijeće: izbor

- Vrhovni sud objavljuje sudsku praksu u cijelosti za građanske i kaznene odluke, osim za odluke povezane s postupkom iz članka 565. Zakona o parničnom postupku

Upravni prizivni sud u Ateni: dio

Ako se objavljivanje temelji na odabiru,

koji se kriteriji primjenjuju?

Državno vijeće: Značaj slučaja

Upravni prizivni sud u Ateni: Značaj slučaja

Državno vijeće

Vrhovni sud

Ostali sudovi

Jesu li sudske odluke dostupne na mreži anonimne (bez imena)?

Ne

Da

Ne

Ako je odgovor potvrdan,

vrijedi li za sve odluke?

Da

- osim odluka povezanih s postupkom u članku 565. Zakona o građanskom postupku

odluke od

2007.

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovni sud

Poveznica se otvara u novom prozoruDržavno vijeće

Poveznica se otvara u novom prozoruPrizivni sud u Ateni

Poveznica se otvara u novom prozoruUpravni prizivni sud u Ateni

Poveznica se otvara u novom prozoruUpravni prvostupanjski sud u Ateni

Poveznica se otvara u novom prozoruPrvostupanjski sud u Ateni

Posljednji put ažurirano: 25/06/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudska praksa država članica - Hrvatska

Baza podataka Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Baza sudske prakse „SupraNova“ sadrži odluke općinskih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, Visokog trgovačkog suda, Visokog prekršajnog suda i Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Za svaku odluku dostupni su osnovni podaci: naziv suda koji je donio odluku, naziv odjela, vrsta predmeta, datum odluke i datum objave uz cjeloviti tekst u doc, pdf i html formatu. Sve odluke koje su donesene nakon 1. siječnja 2004. uz cjeloviti tekst imaju pridružene indeksne podatke, a određene odluke donesene nakon 1. siječnja 2016. imaju ECLI i broj.

Uz posebno važne i zanimljive odluke objavljuju se pravna stajališta (tzv. sentence).

Cjeloviti tekst koji se objavljuje široj javnosti, razlikuje se od originalnog teksta u dijelu kojim se štiti privatnost stranaka u postupku. Zbog zaštite stranaka u postupku izostavljaju se identifikacijski podaci o fizičkim i pravnim osobama, prema Poveznica se otvara u novom prozoruPravilima o anonimizaciji sudskih odluka i Uputama o načinu anonimizacije sudskih odluka Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Donesenim pravilima o objavljivanju sudskih odluka predviđeno je:

 1. da sudovi samostalno odabiru značajnije odluke koje će javno objaviti, te
 2. da se objavljuju odluke nižih sudova na koje se Vrhovni sud RH poziva prema čl. 396.a Zakona o parničnom postupku

Na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske suđenje je organizirano u specijaliziranim vijećima (sedam vijeća) i vijećima za ocjenu zakonitosti općih akata (pet vijeća).

Sudske odluke koje donose suci u vijećima Visokog upravnog suda Republike Hrvatske evidentiraju se, indeksiraju i šalju na objavu putem interneta po nalogu suca raspoređenog u Službu za praćenje i proučavanje sudske prakse.

Predsjednici 1.-7. Vijeća te sudac i savjetnici Službe za praćenje i proučavanje sudske prakse odabiru rješidbe i izrađuju sentence za bazu sudske prakse u tiskanoj publikaciji (bilten kojeg Visoki upravni sud Republike Hrvatske redovito izdaje svake godine).

Također sentence odluka koje su sadržane u biltenu objavljuju se i na internetskoj stranici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske pod materijom u koju ulaze.

S druge strane sve odluke vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata objavljuju se na internetskim strancima Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Posljednji put ažurirano: 28/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudska praksa država članica - Italija

Sudska praksa na internetu

U talijanskom pravosudnom sustavu informacije o sudskoj praksi dostupne su na raznim web-mjestima.

Vrhovni kasacijski sud (Poveznica se otvara u novom prozoruCorte Suprema di Cassazione) najviši je sud u talijanskom pravosudnom sustavu. Ima vrlo bogat portal koji uključuje dva glavna odjeljka.

Prvi je posvećen tekućim građanskim i kaznenim predmetima, a pristupiti mu mogu identificirani i ovlašteni odvjetnici koji vode određene predmete u skladu s talijanskim propisima o zaštiti podataka. Pristup je moguć s pomoću valjane digitalne potvrde na pametnoj kartici.

Drugi je odjeljak, posvećen sustavu Poveznica se otvara u novom prozoruItalgiure DB, dostupan na istom portalu te sadržava milijune dokumenata o zaključenim postupcima (uglavnom presude) u građanskim i kaznenim stvarima. Ti su podaci dostupni besplatno pravosudnim djelatnicima (sucima, javnim tužiteljima, sudskim službenicima), a odvjetnici, sveučilišta i druge zainteresirane osobe mogu im pristupiti uz plaćanje manje pretplate.

Na svim su sudovima, uključujući žalbene sudove, dostupne na internetu informacije iz sudskih registara, registara sudske prakse te digitalni dokumenti iz računalnih spisa povezanih s građanskim postupcima.

Pristup je omogućen odvjetnicima i sudskim vještacima uz strog sustav provjere autentičnosti (pametna kartica kompatibilna s karticom Carta Nazionale dei Servizi) na Poveznica se otvara u novom prozoruportalu IT usluga (Portale dei Servizi Telematici).

Na tom se portalu mogu pronaći i informacije iz sudskih registara mirovnog suca (giudice di pace).

Dostupne su bez provjere autentičnosti anonimne informacije iz sudskih registara.

Pregled odluka

Tekući postupci kojima je pristup dopušten razvrstani su prema imenu stranaka ili broju predmeta u glavnom registru Vrhovnog suda ili nadležnog suda.

Presude u zaključenim postupcima mogu se pronaći pretragom na temelju teksta, predmeta ili posebnih informacija (datuma postupka, imena stranke).

Formati

Dokumenti i informacije u vezi sa sudskom praksom dostupni su u formatima PDF i html.

Sudovi

Vrhovni sud

Informacije su dostupne na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovnog kasacijskog suda.

Redovni sudovi

Ažurirani popis poveznica na redovne sudove dostupan je na web-mjestu Ministarstva pravosuđa (Poveznica se otvara u novom prozoruMinistero della Giustizia).

Daljnji postupci

Vrhovni sud

Drugi sudovi

Dostupne informacije

o tome je li postupak u tijeku

da

da

o ishodu žalbi

da

ne

o pravomoćnosti odluke

da

da

Na web-mjestima pojedinačnih sudova ili žalbenih sudova, ako postoje, često su dostupne informacije o tome kako pokrenuti postupak, podnijeti žalbu ili osporiti odluku.

Pravne baze podataka

 1. Na portalu Poveznica se otvara u novom prozoruItalgiure DB može se pristupiti bazi podataka s detaljnim podacima o brojnim sudskim odlukama, a posebno onima Vrhovnog suda. Dostupno je više od 35 milijuna dokumenata (uključujući zakone i propise te upućivanja na pravnu doktrinu).

Kao što je prethodno objašnjeno, pristup je bazi podataka ograničen.

 1. Sudska je praksa žalbenih sudova i drugih sudova uglavnom dostupna na Poveznica se otvara u novom prozoruportalu IT usluga, kako je prethodno navedeno.
Posljednji put ažurirano: 13/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Sudska praksa država članica - Latvija

Sudska praksa dostupna na internetu

Poveznica se otvara u novom prozoruBaza podataka sudske prakse ključan je element Poveznica se otvara u novom prozoruportala nacionalnih sudova (Latvijas Tiesu portāls). Sadržava presude Vrhovnog suda razvrstane po području sudske prakse.

Od 1. siječnja 2007. sve presude latvijskih upravnih sudova objavljuju se na internetu na portalu nacionalnih sudova.

Objavljuje se i izbor presuda svih sudova u građanskim i kaznenim predmetima (posebno ako postoji javni interes). Objavljuju se na portalu nacionalnih sudova. Presude Vrhovnog suda dostupne su i na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovnog suda .

Pregled presuda/naslova

Poveznica se otvara u novom prozoruBaza podataka sudske prakse

Broj predmeta (Lietas numurs)

Vrsta predmeta (Lietas veids)

Datum (Datums)

Pristup evidenciji (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Građanski predmeti (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Naziv sažetka (Tēzes virsraksts):

2. (Glavni argument) (Galvenā tēze)

3. (Dodatne pravne informacije) (Papildu tiesiskā informācija)

Kliknite na „Atvērt kartīti” za pristup evidenciji sudskih predmeta, koja se sastoji od dva dijela: osnovnih i dodatnih informacija. Među dodatnim su informacijama:

 1. naslov sažetka presude:
 2. glavni zaključak presude (obično dva ili tri);
 3. podaci o pravnim aktima, pravnim načelima, sudskoj praksi i pravnoj doktrini koja se koristi u presudi;
 4. sažetak presude.

Formati

Presude u Poveznica se otvara u novom prozorubazi podataka sudske prakse portala nacionalnih sudova dostupne su u formatu HTML.

Presude objavljene na Poveznica se otvara u novom prozoruportalu nacionalnih sudova dostupne su u formatima PDF ili DOC.

Relevantni sudovi

Vrhovni sud

Presude Vrhovnog suda dostupne su u Poveznica se otvara u novom prozorubazi podataka sudske prakse i na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovnog suda .

Redovni sudovi

Presude redovnih sudova dostupne su na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruportala nacionalnih sudova .

Daljnji postupci

Informacije o naknadnim postupcima dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruportalu nacionalnih sudova upotrebom opcije „Tijek postupka” (Tiesvedības gaita) u odjeljku E-usluge (E-pakalpojumi).

Unošenjem broja predmeta mogu se dobiti podaci o odgovarajućem sudu, sucu kojemu je predmet dodijeljen, rasporedu ročišta, svim zaprimljenim žalbama, ishodima svih žalbi i svakom poništavanju presude.

Pravila o objavljivanju

Ako je predmet otvoren za javnost, presuda ili odluka suda (koja se sastoji od uvodnog dijela, opisnog dijela, obrazloženja i operativnog dijela) postaje opće dostupna od datuma donošenja.

Ako na sudu nije donesena presuda ili odluka (ako se predmet razmatra u pisanom postupku primjerice), odluka se smatra općenito dostupnom od datuma primitka.

Ako je ročište zatvoreno, a uvodni i operativni dijelovi pročitani su na otvorenom zasjedanju, ti dijelovi odgovarajuće presude ili odluke smatraju se općenito dostupnim informacijama i mogu se objaviti.

Poveznica se otvara u novom prozoruU Uredbi vlade br. 123(koja je donesena 10. veljače 2009. i stupila na snagu 18. veljače 2009.) navodi se da se prije objavljivanja presude ili odluke suda određeni podaci koji se odnose na fizičke osobe moraju obrisati i zamijeniti odgovarajućom oznakom:

 1. ime i prezime osobe zamjenjuju se njezinim inicijalima;
 2. osobni identifikacijski broj osobe zamjenjuje se riječima „osobni identifikacijski broj”;
 3. adresa stanovanja osobe zamjenjuje se riječima „prebivalište”;
 4. adresa nekretnine osobe zamjenjuje se riječima „adresa”;
 5. referentni broj nekretnine u vlasničkom registru zamjenjuje se riječima „referentni broj registra”;
 6. registracijski broj vozila zamjenjuje se riječima „registracijski broj”.

Podaci navedeni u presudi ili odluci suda o sucima, tužiteljima, ovlaštenim odvjetnicima, javnim bilježnicima i ovlaštenim sudskim izvršiteljima moraju se objaviti.

Presude i odluke koje će se objaviti (u odgovarajućim okolnostima) odabiru se u odjelu za sudsku praksu Vrhovnog suda koji odabire najvažnije i aktualne presude.

Posljednji put ažurirano: 23/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Sudska praksa država članica - Luksemburg

Ova stranica sadržava informacije o sudskoj praksi luksemburških sudova.

udska praksa dostupna na internetu

Pregled odluka / Naslovi

Sudske su odluke na internetu prikazane po datumu i broju.

Formati

Sudska je praksa dostupna u formatu Word ili PDF.

Obuhvaćeni sudovi

Web-mjesto Ministarstva pravosuđa sadržava odjeljak posvećen Poveznica se otvara u novom prozoruUstavnom sudu, s kojeg se može pristupiti i popisu odluka tog Suda.

Web-mjestoPoveznica se otvara u novom prozoruVisokog upravnog suda i Upravnog suda Luksemburga sadržava i bazu podataka o odlukama i presudama tih dvaju sudova.

Web-mjesto sudske uprave omogućava uvid u sudske odluke (anonimizirane) koje su donijeli Ustavni sud, Kasacijski sud i upravni sudovi.

Ostali postupci

Dostupne su i informacije o sljedećem:

 • žalbenim postupcima
 • statusu određenog predmeta (npr. u tijeku)
 • ishodima žalbenih postupaka
 • neopozivosti donesenih odluka
 • ostalim postupcima pred Ustavnim sudom te Visokim upravnim sudom i Upravnim sudom.

Sudska praksa Vrhovnog suda, Ustavnog suda te Visokog upravnog suda i Upravnog suda objavljena je na Poveznica se otvara u novom prozoruportalu luksemburškog pravosuđa, na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruupravnih sudova.

Pravila objavljivanja

Ustavnosudski predmeti moraju se objaviti u Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbenom listu (Mémorial).

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruUpravni sudovi

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa

Poveznica se otvara u novom prozoruPortal luksemburškog pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 10/06/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Sudska praksa država članica - Mađarska

Ovaj odjeljak sadržava pregled mađarske sudske prakse te opis i poveznice na baze podataka o sudskoj praksi.

Sudska praksa objavljena na internetskim stranicama

Zakonom CLXI iz 2011. o organizaciji i upravljanju sudovima propisuje se da od 1. siječnja 2012. Kúria (mađarski Vrhovni sud), pet regionalnih žalbenih sudova te upravni i radni sudovi (potonji samo ako je rješenje u upravnom sporu koje se preispituje u upravnom predmetu doneseno u prvostupanjskom postupku, a odluka suda ne podliježe redovnoj žalbi) moraju objaviti odluku o osnovanosti slučaja u digitalnom obliku u zbirci odluka mađarskih sudova (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). Trenutačno je zbirka odluka mađarskih sudova dostupna na web-mjestu registra anonimnih odluka (Anonim Határozatok Tára – poveznica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Prije su Vrhovni sud i pet regionalnih žalbenih sudova prema zakonu XC iz 2005. o slobodnom pristupu elektroničkim informacijama morali objavljivati sve svoje odluke o osnovanosti od 1. srpnja 2007.)

Odluke donesene u sljedećim postupcima predstavljaju iznimku te se stoga ne trebaju objaviti u zbirci sudskih odluka:

 • sudske odluke donesene u postupcima koji se odnose na platni nalog, ovrhu, trgovački sud, stečaj i likvidaciju te postupcima koji se odnose na registre koje vodi sud
 • odluke donesene u postupku radi razvoda braka, postupku u cilju utvrđivanja očinstva i podrijetla, postupku o prestanku roditeljske odgovornosti te postupku o skrbništvu ne mogu se objaviti ako tako zatraži jedna od stranaka
 • odluke donesene u postupku koji se odnosi na navodna spolna kaznena djela ne mogu se objaviti bez pristanka žrtve.

Isto tako, Kúria mora objaviti odluke o ujednačenosti sudske prakse (poveznica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), načelne sudske presude (poveznica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) i načelne sudske odluke (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). One su dostupne i na internetskoj stranici registra anonimnih odluka (poveznica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Predsjednik suda koji je donio odluku mora odluku objaviti u zbirci sudskih odluka u roku 30 dana od dana kad je odluka evidentirana u pisanom obliku.

Opis objavljene odluke mora sadržavati naziv suda i zakonodavno područje, godinu donošenja odluke, referentni broj te odredbe temeljem kojih je sud donio odluku.

U pravilu se iz odluka moraju izbrisati svi osobni podaci stranaka („anonimna odluka”), a stranke se moraju identificirati u skladu sa svojom ulogom u postupku.

Prikaz odluka / naslovi

Nema posebnih naslova jer pretraživač pruža sve relevantne podatke o rezultatima. Na popisu rezultata naveden je identifikacijski broj koji se odnosi na podatke koji su isto tako istaknuti na popisu rezultata (sud, vrsta postupka).

(Detaljna pravila za označavanje odluka objavljenih u zbirci sudskih odluka utvrđena su ministarskom odlukom br. 29/2007 od 31. svibnja 2007. koju je donio ministar za pravosuđe i provedbu zakona.)

Formati

Sudska praksa dostupna je u formatu .rtf.

Predmetni sudovi

Kúria i regionalni žalbeni sudovi moraju objaviti sve odluke o opravdanosti. Moraju se objaviti i sve odluke sudova nižeg stupnja koje su izravno povezane s tim odlukama.

Upravni i radni sudovi moraju objaviti svoje odluke o opravdanosti samo ako su donesene u prvostupanjskom upravnom postupku, a odluka suda ne podliježe redovnoj žalbi.

Osim toga, predsjednici sudova mogu odlučiti o tome namjeravaju li objaviti druge odluke o opravdanosti.

Središnje web-mjesto: Poveznica se otvara u novom prozoruSud.

Daljnji postupci

Kúria

Drugi sudovi

Jesu li dostupne informacije

o žalbama?

Ne

Ne

 • o tome je li slučaj još uvijek u tijeku?

Ne

Ne

 • o rezultatu žalbe?

Ne

Ne

 • o neopozivosti odluke?

Da

Da

 • o daljnjim postupcima pred

drugim mađarskim sudom (Ustavni sud...)?

Sudom Europske unije?

Sudom za ljudska prava?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila o objavljivanju

na državnoj razini?

na razini suda?

Postoje li obvezujuća pravila o objavljivanju sudske prakse?

Da

Da

Kúria

Drugi sudovi

Je li objavljena sva sudska praksa ili samo njezin određeni dio?

Sva sudska praksa.

Samo odabrani dio

Ako je za objavu određen samo dio

koji su se kriteriji pritom primjenjivali?

Pet žalbenih sudova objavljuje sve odluke o opravdanosti. Moraju se objaviti i sve odluke sudova nižeg stupnja koje su izravno povezane s tim odlukama.

Osim toga, predsjednici sudova mogu donijeti odluku o tome namjeravaju li objaviti druge odluke o opravdanosti.

Od 1. srpnja 2007.

Pravne baze podataka

Naziv i URL adresa baze podataka

Poveznica se otvara u novom prozoruPortal mađarskih sudova

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazi podataka je besplatan.

Kratki opis sadržaja

Od 1. srpnja 2007. sve odluke o opravdanosti koje je donijela Kúria (čiji je naziv prije 1. siječnja 2012. bio Vrhovni sud) i pet regionalnih žalbenih sudova, a od 1. siječnja 2012. odluke o opravdanosti upravnih i radnih sudova u upravnim predmetima (ako je rješenje u upravnom sporu koje se preispituje u upravnom predmetu doneseno u prvostupanjskom postupku, a odluka suda ne podliježe redovnoj žalbi).

Sve odluke sudova nižeg stupnja koje su izravno povezane s tim odlukama.

Druge odluke koje donese predsjednik suda.

Iz odluka se moraju izbrisati svi osobni podaci stranaka, a stranke se moraju identificirati u skladu sa svojom ulogom u postupku. Međutim, ne smiju se brisati sljedeće informacije:

 • naziv tijela koje vrši državne funkcije ili funkcije lokalne vlade ili bilo koje druge javne funkcije utvrđene zakonodavstvom i – osim ako je drukčije propisano zakonom – ime i prezime ili imena (zajednički „ime”) i položaj osobe koja djeluje u tom svojstvu, ako je ta osoba bila uključena u postupak zbog svoje javne funkcije
 • ime odvjetnika koji djeluje kao ovlašteni predstavnik ili odvjetnik optuženika
 • ime fizičke osobe koja kao optuženik izgubi slučaj, kao i naziv i sjedište pravnih osoba ili tijela bez pravne osobnosti, ako je odluka donesena u postupku u kojem postoji zakonsko pravo na podnošenje zahtjeva u pitanjima od javnog interesa
 • naziv i sjedište poslovnih organizacija ili zaklada te ime njihova predstavnika
 • podaci dostupni jer se radi o podacima od javnog interesa.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPretraga zbirke odluka mađarskih sudova

Posljednji put ažurirano: 06/04/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Sudska praksa država članica - Austrija

U ovom su odjeljku dostupne informacije o austrijskoj sudskoj praksi i poveznice na odgovarajuće pravne baze podataka.

Internetske baze podataka o sudskoj praksi

Odluke austrijskih pravosudnih tijela objavljuju se u saveznom pravnom informacijskom sustavu i dostupne su na stranici Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.ris.bka.gv.at/.

Pravni informacijski sustav (RIS) Republike Austrije elektronička je baza podataka kojom upravlja Ured saveznog kancelara Austrije. Prvenstveno je namijenjen priopćavanju pravnih propisa objavljenih u Saveznom službenom listu (Bundesgesetzblatt) te pruža informacije o pravu u Saveznoj Republici Austriji.

Pristup RIS-u nije ograničen (WAI-A u skladu sa smjernicama WCAG 1.0).

Prikaz odluka / pravnih propisa

Vrhovni sudovi

Ostali sudovi

Prikaz odluka s pravnim propisima

Da

Da

Primjeri pravnih propisa

Broj propisa RS0127077

Poslovni broj 11 Os 87/11w

Datum odluke 25. 8. 2011.

Tekst pravnog propisa

Oznaka pravnog propisa u pravilu se sastoji od sljedećih elemenata: broja područja: „11“, oznake vrste postupka: „Os“, tekućeg broja: „87“ i godine: „11“. Nakon toga navodi se datum presude: 25. 8. 2011.

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

U ovom odjeljku nalazi se Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI). To je jedinstvena identifikacijska oznaka sudskih presuda u državama članicama EU-a.

Format

Sudske odluke dostupne su u sljedećim formatima: XML, RTF, PDF i HTML.

Obuhvaćeni sudovi i druge institucije

Vrhovni sudovi

 • Vrhovni sud (Oberster Gerichtshof)
 • Ustavni sud (Verfassungsgerichtshof)
 • Upravni sud (Verwaltungsgerichtshof)
 • Sud za azilante (Asylgerichtshof)

Sudovi i druge institucije

 • Viši pokrajinski sudovi i drugi sudovi (za građanske i kaznene predmete)
 • Savezni upravni sud (Bundesverwaltungsgericht – BVwG)
 • Pokrajinski upravni sudovi (Landesverwaltungsgerichte – LVwG)
 • Savezni financijski sud (Bundesfinanzgericht) – vanjski
 • Povjerenstvo za zaštitu podataka (Datenschutzbehörde, do 2014.  Datenschutzkommission)
 • Stegovna povjerenstva (Disziplinarkommissionen), Vrhovno stegovno povjerenstvo (Disziplinaroberkommission), Žalbeno povjerenstvo (Berufungskommission)
 • Nadzorni odbor za zastupanje zaposlenika (Personalvertretungsaufsichtsbehörde, do 2014. Personalvertretungs-aufsichtskommission)
 • Povjerenstva za jednakost (Gleichbehandlungskommissionen) od 2014.
 • Povjerenstva za jednakost (Gleichbehandlungskommissionen) od 2008. – vanjska
 • Neovisni upravni odbori (Unabhängige Verwaltungssenate)
 • Financijska dokumentacija (Finanzdokumentation), Neovisni financijski odbor (Unabhängiger Finanzsenat) – vanjski, Sud za azilante (Asylgerichtshof – AsylGH)
 • Neovisni savezni odbor za azil (Unabhängiger Bundesasylsenat)
 • Odbor za okoliš (Umweltsenat)
 • Savezni odbor za komunikaciju (Bundeskommunikationssenat)
 • Povjerenstva za nadzor javne nabave (Vergabekontrollbehörden)

Napomena: Svaki se odgovor u nastavku ne primjenjuje na sve prethodno navedene sudove i odbore.

Daljnji postupci

Vrhovni sudovi

Ostali sudovi

Jesu li dostupne informacije:

 • o žalbenom postupku?

Ne

Ne

 • o tome je li postupak još u tijeku?

Ne

Ne

 • o ishodu žalbenog postupka?

Ne

Ne

 • o pravomoćnosti presude?

Objavljuju se samo pravomoćne presude.

Objavljuju se samo pravomoćne presude.

 • o daljnjim postupcima pred:
  • nekim drugim nacionalnim sudom (Ustavnim sudom itd.)?
  • Sudom Europske unije?
  • Europskim sudom za ljudska prava?
 • U posebnim sažecima presuda Vrhovnog suda navodi se ako je još uvijek u tijeku postupak na nekom drugom nacionalnom ili na visokom međunarodnom sudu.

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Pravila objave

Na nacionalnoj razini?

Na razini sudova?

Postoje li obvezujuća pravila za objavu sudskih odluka?

Da

Da

Članci 15. i 15.a Zakona o Vrhovnom sudu (Zakon OGH), članak 48.a Zakona o organizaciji sudova (Zakon GOG) i članak 19. Zakona o sudu za azilante (AsylgerichtshofG)

Vrhovni sudovi

Ostali sudovi

Objavljuju li se sve presude ili samo odabir?

Samo odabir

Samo odabir

Ako se vrši odabir, koja se mjerila primjenjuju?

Odluke se objavljuju u cijelosti zajedno sa sažetkom.

Odluke Vrhovnog suda kojima se žalba odbija bez podrobnog obrazloženja ne objavljuju se.

Odluke ostalih sudova objavljuju se ako njihova važnost nadilazi okvire pojedinačnog predmeta.

Odluke se objavljuju u cijelosti zajedno sa sažetkom.

Odluke Vrhovnog suda kojima se žalba odbija bez podrobnog obrazloženja ne objavljuju se.

Odluka ostalih sudova objavljuju se ako njihova važnost nadilazi okvire pojedinačnog predmeta.

Posljednji put ažurirano: 17/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Sudska praksa država članica - Portugal

Na ovoj se stranici pružaju informacije o portugalskoj sudskoj praksi.

U Portugalu je pravo na informacije o pravosudnom sustavu temeljno pravo građana, izrijekom predviđeno člankom 20. stavkom 2. Ustava Portugala i provedeno zakonom br. 34/2004 od 29. srpnja 2004., kako je izmijenjen zakonom br. 47/2007 od 28. kolovoza 2007., kojim se uspostavljaju pravila pristupa pravosuđu i sudovima.

U skladu s člankom 4. tog zakona, vlada je dužna poduzeti korake za objavu prava i pravosudnog sustava, a ministar pravosuđa odgovoran je za pružanje pravnih informacija, bilo putem publikacija, bilo putem drugih oblika komunikacije, radi osiguranja potpunijeg ostvarivanja prava i izvršavanja obveza utvrđenih zakonom.

Objava sudskih odluka međunarodno je načelo zapisano i u članku 10. Opće deklaracije o ljudskim pravima i u članku 6. Europske konvencije o ljudskim pravima. To je načelo utvrđeno najprije u članku 206. Ustava (također i u vezi sa sudskim raspravama) te u raznim zakonima o sudskim nadležnostima, i to u:

 • člancima 167. i 656. Zakonika o građanskom postupku
 • člancima 86. stavku 1., 87 i članku 321. stavku 3. Zakonika o građanskom postupku
 • člancima 3. i 115. Zakona o organizaciji, funkcioniranju i postupanju Ustavnog suda
 • članku 30. Zakonika o postupcima na upravnom sudu

Ministarstvo vodi nekoliko baza podataka s pravnim dokumentima koje je moguće pronaći na adresi Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.dgsi.pt/. Oni se objavljuju i u službenom listu, a dostupni su na adresi Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://dre.pt/:

 • odluke i objave Ustavnog suda o neustavnosti ili protuzakonitosti nekog zakona ili o neustavnosti propusta
 • odluke Vrhovnog suda i Revizorskog suda kojima se usklađuje sudska praksa te odluke Vrhovnog upravnog suda koje su općenito obvezujuće po zakonu
 • odluke drugih sudova koje su općenito obvezujuće

Prezentacija odluka/rubrika

Na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.dgsi.pt/ omogućen je pristup skupu baza podataka o presedanima i knjižnicama bibliografskih referenci Ministarstva pravosuđa.

Pri posjetu bilo kojoj od tih baza vidite najnovije unesene dokumente i navigacijsku traku koja vam omogućuje pristup raznim dopuštenim vrstama pretraživanja (slobodnom pretraživanju po pojmu, po polju i po deskriptoru).

Na stranici unosa ili stranici rezultata prikazuju se dokumenti po naslovu, sadržaju i sljedećim informacijama:

 • broju predmeta
 • datumu predmeta
 • sucu koji je izrekao mišljenje suda
 • deskriptoru

Primjer rubrika

Poveznica se otvara u novom prozoruOdluke Vrhovnog suda

DATUM RASPRAVE

IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA

SUDAC KOJI JE IZREKAO MIŠLJENJE SUDA

DESKRIPTOR

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

RASKID UGOVORA O RADU

Formati

Cijeli tekst presude (podložno pravilima zaštite osobnih podataka) dostupan je u formatu html.

Obuhvaćeni sudovi

Baze podataka dostupne na adresi Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.dgsi.pt/ sadržavaju sudsku praksu sljedećih sudova/tijela:

 • Vrhovnog suda
 • prizivnih sudova (u Coimbri, Évori, Lisabonu, Portu i Guimarãesu)
 • Ustavnog suda
 • Vrhovnog upravnog suda
 • središnjih upravnih sudova (Sjeverni i Južni)
 • Suda za sporove nadležnosti
 • mišljenja Ureda javnog tužitelja
 • izmiritelja

Ostali postupci

Informacije su u Portugalu dostupne o brojnim predmetima, kao što je prikazano u sljedećoj tablici.

Informacije su dostupne o:

Vrhovni sudovi

Drugi sudovi

žalbama?

Da.

Da.

neriješenom predmetu?

Ne.

Ne.

ishodu žalbe?

Da.

Da.

neopozivosti odluke?

Ne.

Ne.

drugim slučajevima

 • pred nekim drugim portugalskim sudom (Ustavnim sudom, itd.)?
 • pred Sudom Europske unije?
 • pred Sudom za ljudska prava?

Da.

Da.

Da.

Da.

Da.

Da.

Pravila objave

Na nacionalnoj razini nema obvezujućih pravila o objavi sudske prakse. No u Portugalu postoje obvezujuća pravila objave za sudove.

U Portugalu se objavljuje samo odabrana sudska praksa. Primjenjuju se kriteriji važnosti i relevantnosti.

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruBaze podataka s pravnim dokumentima

Posljednji put ažurirano: 13/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Sudska praksa država članica - Rumunjska

Na ovoj stranici nalazi se pregled sudske prakse u Rumunjskoj.

Sudska praksa dostupna na mreži

Rumunjska sudska praksa dostupna je na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovnog suda (Visoki kasacijski sud).

Prikaz presuda / naslovi

Dvije vrsta odluka objavljuju se na web-mjestu Visokog kasacijskog suda pravde:

1. Poveznica se otvara u novom prozorusažeci presuda i njihovi naslovi. Predložak sadržava sljedeće informacije:

 • ključne riječi;
 • sažetak pravnih područja;
 • abecedni popis;
 • zakonodavstvo primijenjeno pri izricanju presude (broj i godina akta, članci);
 • sažetak presude (osobni podaci nisu dostupni: imena i osobni podaci stranaka ne prikazuju se i ne navode se imena sudaca).

2. presude učinjene anonimnima, bez naslova (različite od sažetaka presuda). S pomoću Poveznica se otvara u novom prozorusučelja za pretraživanje moguća su pretraživanja na temelju sedam različitih kriterija:

 • pojedinačne ključne riječi;
 • izraz;
 • odjel;
 • broj presude;
 • godina presude;
 • broj predmeta;
 • godina predmeta.

Naslovi u Građanskom odjelu

U nastavku je primjer naslova iz Poveznica se otvara u novom prozoruGrađanskog odjela:

 • oduzimanje prava uporabe zaštitnog znaka. Izračun razdoblja od pet godina za neuporabu zaštitnog znaka. Prigovor u vezi s prijevremenom primjenom ove mjere;
 • sadržaj po područjima: građansko pravo; pravo intelektualnog vlasništva; zaštitni znakovi;
 • abecedni popis: oduzimanje prava uporabe zaštitnog znaka;
 • Rok za oduzimanje;
 • Prijevremeno oduzimanje;
 • Zakon br. 84/1998: članak 45. stavak 1. točka (a).

Naslovi u Kaznenom odjelu

U nastavku je naslov iz Poveznica se otvara u novom prozoruKaznenog odjela:

 • nadležnost Visokog kasacijskog suda; nadležnost na temelju statusa osobe; nadležnost u slučaju promjene statusa optuženika;
 • sadržaj po područjima: kazneno postupovno pravo; opći dio; nadležnost; nadležnost na temelju predmetne stvari i statusa osobe;
 • abecedni popis; kazneno postupovno pravo;
 • nadležnost Visokog kasacijskog suda;
 • nadležnost u slučaju promjene statusa optuženika;
 • Zakon o kaznenom postupku, članak 29. stavak 1. i članak 40.

Naslovi na sudskom portalu

U nastavku je naslov s rumunjskog Poveznica se otvara u novom prozorusudskog portala:

 • naslov: Pritvor. Zakonsko ukidanje pritvora za optuženika;
 • vrsta predmeta: Presuda;
 • broj predmeta: 55;
 • datum predmeta: 1.7.2004.;
 • povezano područje: kazneni i građanski postupak (žalbe, nadležnost, itd.);
 • institucija (posebni sud): Žalbeni sud Alba Iulia - Kazneni odjel.

Formati

Dokumenti Visokog kasacijskog suda i drugih sudova dostupni su u html formatu.

Predmetni sudovi

Predmetni sudovi obuhvaćaju Visoki kasacijski sud i redovne sudove.

Naknadni sudski postupak


Vrhovni sudovi

Ostali sudovi

Jesu li dostupne informacije o: žalbama?

-

Da

predmetima u tijeku?

-

Da

ishodima žalbi?

-

Posredno. Potrebno je pretraživanje po predmetu uz navođenje vrste faze sudskog postupka na koji se „žali”.

neopozivosti presude?

jesu li dostupne informacije o: neopozivosti presuda Visokog kasacijskog suda pravde?

Da

naknadnom postupku pred:

drugim nacionalnim sudovima (Ustavni sud, itd.)?

Sudom Europske unije?

Europskim sudom za ljudska prava?

-

Da

U slučaju redovnih sudova informacije o predmetima dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozorusudskom portalu, upućivanjem na predmete (spise): postupovna faza (temeljna, žalba, itd.), stranke, ročišta, podnesene žalbe i objavljene sudske pozive (ovo je novo dodana funkcija). Predmetu se može pristupiti pomoću općeg pretraživača na sudskom portalu (ovo je novaododana funkcija). Objavljeni sažeci presuda mogu sadržavati informacije u vezi s neopozivošću presude i naknadnim sudskim postupkom pred drugim nacionalnim sudovima (Ustavni sud).

Pravila objavljivanja

Visoki kasacijski sud

S obzirom na značenje i posebnu prirodu predmeta i odgovarajućih presuda, objavljuje se samo odabrani dio sudske prakse rumunjskog Visokog kasacijskog suda.

Publikacije Visokog kasacijskog suda ažuriraju se na mjesečnoj osnovi i raspoložive su od 2002. nadalje.

Ostali rumunjski sudovi

U slučaju ostalih rumunjskih sudova, objavljuju se samo odabrane presude, ovisno o značenju i jedinstvenoj prirodi dotičnih predmeta. Svaki pojedinačni sud vrši svoj odabir.

Publikacije ostalih rumunjskih sudova ažuriraju se na mjesečnoj osnovi i raspoložive su od 2004. nadalje.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2013

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Sudska praksa država članica - Engleska i Wales

Ovaj odjeljak sadržava opis sudske prakse u Ujedinjenoj Kraljevini s posebnim naglaskom na Englesku i Wales. Opis je usmjeren na sudsku praksu iz baza podataka koje su besplatno dostupne javnosti.

Sudska praksa dostupna u Engleskoj i Walesu

Javnost ima pristup većini sudske prakse sa sudova u sustavu nadležnosti Engleske i Walesa u okviru Ujedinjene Kraljevine.

Evidentiraju se svi predmeti Vrhovnog suda i sve presude Građanskog žalbenog suda.  Objavljuju se sve presude Upravnog suda (Administrative Court) te odabrane presude Visokog suda (High Court) koje su od posebnog pravnog ili javnog interesa.  Presude kaznenog odjela Žalbenog suda objavljuju se ako su od pravnog ili javnog interesa. Iz odluka obiteljskih i nekih kaznenih predmeta mogu se izostaviti osobni podaci. Odluke Prvostupanjskog (First-tier Tribunal) i Višeg tribunala (Upper Tribunal) objavljuju se ako su od pravnog ili javnog interesa.

Nakon donošenja presude, ona se u pravilu objavljuje u roku od 24 sata do dva tjedna. Ako je presuda donesena pisanim putem, ona se u pravilu objavljuje isti dan.

Pravne baze podataka

Poveznica se otvara u novom prozoruPresude Gornjeg doma: arhiv. Gornji dom (House of Lords) bio je najviši žalbeni sud UK-a do 30. srpnja 2009.  Sve presude sudaca Gornjeg doma od 14. studenoga 1996. do 30. srpnja 2009. dostupne su na web-mjestu Parlamenta.

Poveznica se otvara u novom prozoruArhivi parlamenta. Presudama Gornjeg doma (House of Lords) koje su donesene prije 1996. možete pristupiti putem Arhiva Parlamenta. Arhivi sadržavaju žalbene predmete i ostale zapise Gornjeg doma, još od 1621., kada djeluje u okviru svoje sudske nadležnosti.

Poveznica se otvara u novom prozoruWeb-mjesto Vrhovnog suda. Od 1. listopada 2009. Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine preuzeo je nadležnost za pravna pitanja svih građanskih i pravnih predmeta u UK-u i svih kaznenih predmeta u Engleskoj i Walesu te Sjevernoj Irskoj.  Sve presude dostupne su na web-mjestu Vrhovnog suda.

Poveznica se otvara u novom prozoruInkorporirano vijeće za pravno izvješćivanje (The Incoporated Council of Law Reporting) (ICLR) je pravno dobrotvorno društvo utemeljeno 1865. godine. Ono objavljuje pravna izvješća o sudskim odlukama Višeg (Superior Court) i Žalbenog suda (Appellate Court) u Engleskoj i Walesu.  Većina njihovih izvješća dostupna je samo pretplatnicima, no oni objavljuju i Poveznica se otvara u novom prozoruDnevnik WLR (WLR Daily)koji omogućava pristup besplatnim sažecima predmeta unutar 24 sata od presude i besplatnu Poveznica se otvara u novom prozorutražilicu predmeta.

Britanski i irski institut za pravne informacije (The British and Irish Legal Information Institute) (BAILII) omogućava besplatni elektronički pristup opširnom nizu britanskih i irskih primarnih pravnih materijala, uključujući sudsku praksu.  Tražilicom se korisnicima omogućava pretraživanje predmeta određenih sudova ili pretraživanje u nekoliko nadležnosti.

Projektom Poveznica se otvara u novom prozoruOpen Law Project, BAILII utvrđuje vodeće predmete iz prošlosti i omogućava besplatan i javni pristup tim predmetima putem interneta s ciljem podržavanja pravnog obrazovanja.

BAILII je nedavno surađivao s ICLR-om te sada pruža poveznice na Poveznica se otvara u novom prozoruICLR-ove sažetke presuda (kada oni postoje) uz mogućnost kupnje ovlaštenog izvješća o predmetu od ICLR-a u formatu PDF.

Sljedeće zbirke dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu Bailii-ja :

Engleska izvješća (1220 do 1873) dostupna su na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruCommonLII

Tribunali

BAILLII sadržava i pojedinosti o odlukama različitih tribunala Ujedinjene Kraljevine:

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruBAILLII Poveznica se otvara u novom prozoruGornji dom Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjesto Vrhovnog suda Poveznica se otvara u novom prozoruICLR

Posljednji put ažurirano: 08/10/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Sudska praksa država članica - Sjeverna Irska

Ovaj odjeljak sadržava opis sudske prakse u Ujedinjenoj Kraljevini s posebnim naglaskom na Sjevernu Irsku. Opis je usredotočen na sudsku praksu u bazama podataka dostupnima javnosti.

Sudska praksa dostupna u Sjevernoj Irskoj

Većina sudske prakse sa sudova u sustavu nadležnosti Sjeverne Irske u okviru Ujedinjene Kraljevine dostupna je javnosti:

Sudska praksa objavljuje se za Krunski sud (Crown Court), Visoki sud (High Court), Prizivni sud (Court of Appeal) i Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine (Supreme Court of the United Kingdom).

Odluke iz obiteljskih i nekih kaznenih predmeta mogu ostati anonimne.

Sudska praksa objavljuje se od 1999. u Sjevernoj Irskoj. Sudska se praksa u pravilu objavljuje u razdoblju od 24 sata do dva tjedna nakon donošenja presude.

Pravne baze podataka

Sudska služba Sjeverne Irske Poveznica se otvara u novom prozoru(Northern Ireland Courts and Tribunals Service) objavljuje na svojem web-mjestu presude Krunskog suda, Visokog suda i Prizivnog suda od 1999.. Pristup presudama besplatan je.

Presude Odbora za žalbe Poveznica se otvara u novom prozoruGornjeg doma dostupne su od 14. studenoga 1996. do 30. srpnja 2009. U listopadu 2009. Vrhovni sud zamijenio je Odbor za žalbe Gornjeg doma te su njihove presude dostupne na web-mjestu Vrhovnog suda. Pristup presudama besplatan je.

Postoje brojne nacionalne pravne banke podataka i pravne baze podataka.

Baza podataka „Poveznica se otvara u novom prozoruBailii” (Britanski i irski institut za pravne informacije) sadržava odluke Krunskog suda (Crown Court), Suda pravičnosti Vrhovnog suda (High Court Chancery Division), Odjela obiteljskog prava Visokog suda (High Court Family Decision), Kraljičinog odjela Visokog suda (High Court Queen’s Bench), Odluke savjetnika Visokog suda (High Court Master’s Decisions), Prizivnog suda (Court of Appeal) od studenoga 1998., Poveznica se otvara u novom prozoruGornjeg doma od 1838., a presude Vrhovnog suda od listopada 2009. Pristup presudama besplatan je.

Poveznica se otvara u novom prozoru Web-mjesto Bailiija sadržava i podatke o odlukama različitih sudova Ujedinjene Kraljevine:

 • Viši sud (Vijeće za žalbena rješenja)
 • Viši sud (Financije i porez)
 • Viši sud (Vijeće za zemljišta)
 • Prvostupanjski sud (Vijeće za zdravlje, obrazovanje i socijalnu skrb)
 • Prvostupanjski sud (Porez)
 • Prizivni sud Ujedinjene Kraljevine za tržišno natjecanje
 • Služba za rješavanje sporova u području web-domena registra Nominet UK
 • Poseban odbor za žalbe u vezi s imigracijom
 • Prizivni sud Ujedinjene Kraljevine za radne sporove
 • Odluke suda Ujedinjene Kraljevine za financijske usluge i tržišta
 • Sud Ujedinjene Kraljevine za azil i useljavanje
 • Sud Ujedinjene Kraljevine za informacije uključujući Odbor za žalbene predmete u području nacionalne sigurnosti
 • Odluke povjerenstva Ujedinjene Kraljevine o porezu na dohodak
 • Odluke povjerenstva Ujedinjene Kraljevine o socijalnoj sigurnosti i uzdržavanju djece
 • Odluke sudova Ujedinjene Kraljevine za porez na dodanu vrijednost i namete

1. Odluke sudova Ujedinjene Kraljevine za porez na dodanu vrijednost i namete (carina)

2. Odluke sudova Ujedinjene Kraljevine za porez na dodanu vrijednost i namete (trošarina)

3. Odluke sudova Ujedinjene Kraljevine za porez na dodanu vrijednost i namete (porez na premiju osiguranja)

4. Odluke sudova Ujedinjene Kraljevine za porez na dodanu vrijednost i namete (porez za odlagališta)

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruBailii

Poveznica se otvara u novom prozoruGornji dom

Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjesto Bailiija

Poveznica se otvara u novom prozoruGornji dom

Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjesto Vrhovnog suda

Poveznica se otvara u novom prozoruNorthern Ireland Court Service (Sudska služba Sjeverne Irske)

Posljednji put ažurirano: 16/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.