Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Na této stránce naleznete informace o judikatuře Slovenské republiky.

Judikatura dostupná na internetu

Judikatura obecných soudů

Judikatura všech soudů v rámci systému justice Slovenska je k dispozici v online právní databázi JASPI, a to ve slovenštině.

Judikatura Nejvyššího soudu

Judikatura Nejvyššího soudu je k dispozici za webové stránce Nejvyššího soudu, a to ve slovenštině.

Formáty

Judikatura obecných soudů je k dispozici ve formátu html, zatímco judikatura Nejvyššího soudu je k dispozici ve formátu pdf.

Další řízení

Jsou k dispozici informace:

  • o výsledku odvolání
  • o nezrušitelnosti rozhodnutí

Pravidla zveřejňování

Soudní rozhodnutí na Slovensku nemají obecně závaznou právní sílu. Nejsou pramenem práva. Rozhodnutí soudů však respektují rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské republiky, která de facto plní úlohu pramene práva.

Poslední aktualizace: 10/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici