Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Slovačka

Настоящата страница ви предоставя информация за съдебната практика на Словакия.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Съдебна практика, която е достъпна онлайн

Съдебна практика на обикновените съдилища

Съдебната практика на всички съдилища от правосъдната система на Словакия е достъпна на словашки език в базата данни онлайн JASPI.

Съдебна практика на Върховния съд

Съдебната практика на Върховния съд е достъпна на словашки език на уебсайта на Върховния съд.

Формати

Съдебната практика на обикновените съдилища е на разположение в html формат, а съдебната практика на Върховния съд — в pdf формат.

Последващи производства

Имате достъп до информация относно:

  • резултата от обжалванията
  • неотменимостта на решението.

Правила относно публикуването

Съдебните решения в Словакия нямат обща правнозадължителна сила. Те не са източник на правото. Все пак решенията, вземани от съдилищата, съблюдават решенията на Върховния съд на Словакия, които де факто са източници на правото.

Последна актуализация: 01/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici