Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Każistika nazzjonali

Slovačka

F’din il-paġna ssib informazzjoni dwar il-każistika tas-Slovakkja.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Każistika disponibbli onlajn

Każistika tal-qrati ordinarji

Il-każistika tal-qrati kollha fis-sistema ġudizzjarja Slovakka hija disponibbli, bis-Slovakk, mill-bażi tad-dejta legali onlajn JASPI.

Każistika tal-Qorti Suprema

Il-każistika tal-Qorti Suprema hija disponibbli, bis-Slovakk, fuq il-websajt tal-Qorti Suprema.

Formati

Il-każistika tal-qrati ordinarji hija disponibbli fil-format html, filwaqt li l-każistika tal-Qorti Suprema hija disponibbli fil-format pdf.

Proċeduri oħrajn

Hemm informazzjoni disponibbli dwar:

  • ir-riżultati tal-appelli
  • l-irrevokabilità tad-deċiżjoni

Regoli tal-pubblikazzjoni

Is-sentenzi tal-qrati fis-Slovakkja m'għandomx saħħa legali vinkolanti ġenerali. Mhumiex għajn tal-liġi. Madankollu, is-sentenzi tal-qrati jsegwu s-sentenzi tal-Qorti Suprema Slovakka, li huma għajn ta’ liġi de facto.

L-aħħar aġġornament: 01/07/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.