National retspraksis

Retspraksis tilgængelig på et websted

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Efter søgning præsenteres søgeresultaterne på følgende måde:

Nr.

Domstol

År

Sagstype

Sagsnr.

Dommer

Dato for afgørelsen

Resultat af sags­behandlingen

Civilretlig, strafferetlig eller forvaltnings­retlig

Fornavn, efternavn og kode

Link til afgørelsen i doc-format

 

Formater

Retspraksis er tilgængelig i følgende format:

*.doc

Domstole

Følgende domstole findes i databasen:

 1. Højesteret (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Appeldomstolen (Apeliacinis teismas)
 3. Byretten i Vilnius (første instans i strafferetlige sager) (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Byretten i Kaunas (første instans i strafferetlige sager) (Kauno apygardos teismas)
 5. Byretten i Klaipeda (første instans i strafferetlige sager) (Klaipėdos apygardosteismas)
 6. Byretten i Panevezys (første instans i strafferetlige sager) (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Byretten i Siauliai (første instans i strafferetlige sager) (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Den øverste forvaltningsdomstol (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Den regionale forvaltningsdomstol i Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Den regionale forvaltningsdomstol i Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Den regionale forvaltningsdomstol i Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Den regionale forvaltningsdomstol i Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Den regionale forvaltningsdomstol I Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Yderligere procedurer

Højere retsinstanser

Andre domstole

Findes der oplysninger om

 • eventuelle appelsager?

Nej

Nej

 • hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej

Nej

 • resultatet af en appel?

Nej

Nej

 • hvorvidt afgørelsen kan omstødes?

Nej

Nej

 • yderligere procedurer ved

en anden national domstol (f.eks. forfatningsdomstol)?

EF-Domstolen?

Menneskerettighedsdomstolen?

Nej

Nej

Regler for offentliggørelse

Sidste opdatering: 18/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website