Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

National retspraksis

Denne side giver et overblik over Tysklands retspraksis.

Retspraksis tilgængelig på et websted

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Højesteret

Andre domstole

Retspraksis præsenteret i overskrifter

Forbundsdomstolen:

Nej

Forbundsforvaltningsretten:

Ja, ved særlige afgørelser

Forbundsskatteretten:

Ja

Forbundsarbejdsretten:

Ja

Forbundssocialsikringsretten:

Ja

Forbundspatentretten:

Nej


Vigtige afgørelser fra Forbundsforvaltningsretten har overskrifter i form af titler, hvilket hjælper brugeren til nemt at finde dem.

Afgørelser fra Forbundsskatteretten har en slags overskrift, der omhandler kernen af afgørelsen.

Afgørelser fra Forbundsarbejdsretten viser afdelingen, datoen og referencenummeret.

Eksempler på overskrifter

I Forbundsforvaltningsretten: Erklæring om, at omkostninger ved potensfremmende medicin ikke kan komme i betragtning til støtte, er i modstrid med grundlovens art. 3, stk. 1.

I Forbundsskatteretten: Ingen skattenedsættelse for ledelsesmæssige og administrative ydelser, der udføres af et registreret selskab for tilknyttede sammenslutninger af medlemmer – i overensstemmelse med finanslovens art. 68, stk. 2, litra b, – konkurrence i betydningen af art. 65, stk. 3, i finansloven.

I Forbundsarbejdsretten: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, særlig betaling – under henvisning til et ensidigt arbejdsgiverregelsæt – med forbehold for ændringer.

Formater

Højesteret

Andre domstole

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Hvilke formater anvendes der?

Forbundsdomstolen:

pdf

Forbundsforvaltningsretten:

html

Forbundsskatteretten:

html

Forbundsarbejdsretten:

x html 1

Forbundsdomstolen:

pdf

Forbundsforvaltningsretten:

pdf

Forbundsskatteretten:

html

Forbundspatentretten:

pdf

Forbundspatentretten:

ingen


Yderligere procedurer

Højesteret

Andre domstole

Findes der oplysninger i forbindelse med ankesager?

Forbundsdomstolen: Nej

Forbundsforvaltningsretten: Ja

Forbundsarbejdsretten: Nej

Forbundssocialsikringsretten: Nej

Forbundspatentretten: Nej

– oplysninger om, hvorvidt sagen stadig verserer?

Forbundsdomstolen: Nej

Forbundsforvaltningsretten: Nej

Forbundsskatteretten: Ja

Forbundsarbejdsretten: Nej

Forbundssocialsikringsretten: Nej

Forbundspatentretten: Nej

– oplysninger om resultatet af ankesager?

Forbundsdomstolen: Nej

Forbundsforvaltningsretten: Ja

Forbundsskatteretten: Ja

Forbundsarbejdsretten: Nej

Forbundssocialsikringsretten: Nej

Forbundspatentretten: Nej

– oplysninger om, hvorvidt afgørelsen kan omstødes?

Forbundsdomstolen: Ja

Forbundsforvaltningsretten: Nej

Forbundsskatteretten: Nej

Forbundsarbejdsretten: Nej

Forbundssocialsikringsretten: Nej

Forbundspatentretten: Nej

– oplysninger om yderligere procedurer ved en anden intern domstol (forfatningsdomstol…)?

EF-Domstolen?

Menneskerettighedsdomstolen?

Forbundsdomstolen: Nej

Forbundsforvaltningsretten:

Nej

Forbundsskatteretten:

Ja

Forbundsarbejdsretten:

Ja

Forbundssocialsikringsretten:

Nej

Forbundsdomstolen:

Nej

Forbundsforvaltningsretten:

Ja, i visse sager

Forbundsskatteretten:

Ja

Forbundsarbejdsretten:

Ja

Forbundssocialsikringsretten:

Nej

Forbundsdomstolen:

Nej

Forbundsforvaltningsretten:

Nej

Forbundsskatteretten:

Forbundssocialsikringsretten:

Nej

Forbundspatentretten: Nej

Forbundspatentretten:

Nej

Forbundspatentretten:

Nej


Forbundspatentretten videreformidler udelukkende disse oplysninger, når de er indeholdt i afgørelsens fulde ordlyd.

Forbundsforvaltningsretten offentliggør præjudicielle afgørelser fra EF-Domstolen på internettet.

Regler for offentliggørelse

På nationalt plan?

På domstolsplan?

Findes der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis?

Forbundsdomstolen: Nej

Forbundspatentretten: Nej

Forbundsforvaltningsretten: Ja

Forbundsarbejdsretten: Nej

Forbundspatentretten: Nej

Forbundsforvaltningsretten: Ja

Forbundsskatteretten: Ja

Forbundsarbejdsretten: Ja


Forbundsforvaltningsretten er underlagt reglerne i art. 55 i reglerne for Forvaltningsretten sammen med art. 169 og 173 i lov om domstolsordningen og art. 1 i lov om fri informationsadgang.

For forbundsskatteretten gælder princippet om ligebehandling generelt. Dvs. at forbundsskatteretten skal behandle de forskellige medier ens. Derfor er der fastsat en dato for offentliggørelse af afgørelser fra forbundsskatteretten. På den dato informeres pressen om afgørelser, afgørelserne offentliggøres på internettet og sendes ligeledes til abonnenter osv.

Højesteret

Andre domstole

Offentliggøres hele retspraksis eller kun en del af denne?

Forbundsdomstolen:

Kun en del af retspraksis

Forbundsforvaltningsretten:

Kun en del af retspraksis

Forbundsskatteretten:

Kun en del af retspraksis

Forbundsarbejdsretten:

Hele retspraksis

Forbundssocialsikringsretten:

Hele retspraksis

Forbundspatentretten:

Hele retspraksis

Hvilke kriterier ligger til grund for en delvis offentliggørelse?

Forbundsdomstolen:

Alle afgørelser med grundlag

("stemmeforklaringer")

Forbundsforvaltningsretten:

Ja, i forbindelse med grundlæggende afgørelser

Forbundsskatteretten:

Alle afgørelser fra Forbundsskatteretten er tilgængelige på internettet og offentliggøres også på juris-databasen: Dvs. alle afgørelser, hvor indholdet kræver dokumentation (ingen oplysninger om for eksempel afgørelser, hvor der ikke er angivet nogen grund).

Afgørelserne er tilgængelige på internettet i fire år. Derefter slettes de.

Forbundsskatteretten tilbyder ligeledes elektronisk ekspedition (individuelle afgørelser kan bestilles ved hjælp af et specifikt referencenummer).


For forbundssocialsikringsretten gælder det, at udvalgte afgørelse offentliggøres i deres fulde ordlyd.

Sidste opdatering: 26/11/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website