Национална съдебна практика

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решения / Заглавие

След приключване на търсене, резултатите се извеждат по следния начин:

Съд

Година

Вид на делото

Номер на делото

Съдия

Дата на решението

Резултат от заседанието по делото

Гражданско, наказателно или административно

Собствено име, фамилно име и код

Връзка към файла с решението в .DOC формат


Формати

Съдебната практика е достъпна в следния формат:

*.doc

Обхванати съдилища

Следните съдилища са представени в базата данни:

 1. Върховен съд (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Апелативен съд (Apeliacinis teismas)
 3. Окръжен съд във Вилнюс (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Окръжен съд в Каунас (Kaunas) (Kauno apygardos teismas)
 5. Окръжен съд в Клайпеда (Klaipeda) (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Окръжен съд в Паневежис (Panevezys) (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Окръжен съд в Шяуляй (Siauliai) (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Върховен административен съд (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Регионален административен съд във Вилнюс (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Регионален административен съд в Каунас (Kaunas) (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Регионален административен съд в Клайпеда (Klaipeda) (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Регионален административен съд в Шяуляй (Siauliai) (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Регионален административен съд в Паневежис (Panevezys) (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Налична ли е информация:

 • относно обжалване?

Не

Не

 • относно това дали дадено дело все още е висящо?

Не

Не

 • относно резултата от обжалването?

Не

Не

 • относно неотменимостта на решението?

Не

Не

 • относно последващи производства пред:

друг вътрешен съд (Конституционния съд…)?

Съда на Европейските общности?

Съда по правата на човека?

Не

Не


Правила относно публикуването

 • Решенията на съдилищата се публикуват в съответствие с Регламент № 13P-378 PDF (148 Kb) lt. на Съдебния съвет от 2005 г.
 • Публикува се пълното анонимизирано решение.
Последна актуализация: 18/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.