Vnútroštátne štruktúry odbornej prípravy

Informácie o organizovaní národnej odbornej prípravy odborníkov v oblasti práva. Kvalita a rozsah odbornej prípravy sa v krajinách EÚ zabezpečuje opatreniami v oblasti odbornej prípravy.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom