Εθνικές δομές κατάρτισης

Πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση της κατάρτισης των επαγγελματιών του νομικού κλάδου στα κράτη μέλη. Δομές κατάρτισης στις χώρες της ΕΕ διασφαλίζουν την ποιότητα και την κλίμακα της κατάρτισης.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο