Национални структури за обучение

Съществуват много възможности за обучение за практикуващи юристи в държавите членки, които носят основната отговорност за качеството и обхвата на това обучение. Тук предоставяме информация за организацията на националното обучение в държавите членки.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт