Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Sudska praksa EU-a

Iako pravo Europske unije (EU) moraju primjenjivati svi sudovi u državama članicama (bilo da se radi o nacionalnim, regionalnim ili lokalnim sudovima), Sud Europske unije osigurava da se tumačenje i primjena prava EU-a provode na jednak način u svim državama članicama. Stoga sudska praksa EU-a većinom potječe sa Suda Europske unije.

Sud Europske unije sastoji se od tri suda: Suda, Općeg suda (osnovanog 1988.) i Službeničkog suda (osnovanog 2004.).

Sud predstavlja pravosudno tijelo Europske unije i, u suradnji sa sudovima država članica, osigurava primjenu i jednako tumačenje prava Europske unije. Budući da svaki službeni jezik Europske unije može biti jezik predmeta, Sud je višejezična institucija. Sud mora osiguravati da se njegova sudska praksa dostavlja u sve države članice.

Tri suda Suda Europske unije od osnivanja su donijela ukupno oko 15 000 presuda.

Sudska praksa od 17. 6. 1997. dostupna je na službenim jezicima EU-a na web-mjestu suda. Baza podataka uključuje potpune tekstove presuda, mišljenja Suda, mišljenja pravobranitelja i naloge sudova u EU-u. Baza podataka može se pretraživati po broju predmeta, datumu, imenima stranaka, ključnim riječima u tekstu itd. Nadalje, baza podataka sadrži sažetke odluka, informacije o odlukama koje nisu objavljene u sudskim izvješćima i obavijesti u Službenom listu Europske unije.

Druge relevantne baze podataka o sudskoj praksi:

  • EUR-Lex, pravna baza podataka Europske unije: sudska praksa na svim službenim jezicima EU-a, uključujući sudsku praksu od prije 17. 6. 1997.
  • JURIFAST, baza podataka Udruženja državnih vijeća i vrhovnih upravnih sudova Europske unije (ACA Europe), koja sadrži odluke o prethodnim pitanjima Suda Europske unije i relevantna preliminarna pitanja sudova država članica (dostupna na engleskom i francuskom jeziku).
  • JURE je baza podataka koju je izradila Europska komisija, a sadrži sudsku praksu o nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima te o priznavanju i provedbi presuda u državama članicama osim one u kojoj je presuda donesena. Baza obuhvaća sudsku praksu u vezi s mjerodavnim međunarodnim konvencijama (tj. Briselskom konvencijom iz 1968. i Luganskom konvencijom iz 1988.) te sudsku praksu EU-a i država članica.
Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici