Glosari i prijevodi

Ovaj odjeljak sadržava kratak pregled postojećih glosara i višejezičnih pojmovnika na europskoj razini.

Glosar je abecedni popis pojmova podijeljenih po pojedinim područjima popraćen definicijama tih pojmova. Ako se radi o dvojezičnom glosaru, pojmovi na jednom jeziku definirani su na drugom jeziku ili objašnjeni sinonimima ili bliskim sinonimima na drugom jeziku. Glosar može sadržavati i objašnjenja pojmova povezanih s određenim područjem istraživanja ili djelovanja. U području prava pojam „glosar” može se odnositi na dva različita alata: popis izraza s prijevodima za svaku zemlju i popis terminoloških definicija.

Glosari

IATE

IATE (Interaktivna terminologija za Europu) je višejezična terminološka baza koja se koristi pri prevođenju u institucijama Europske unije.

Sastoji se od tražilice za izraze i sintagme koji se koriste u svim područjima djelovanja Europske unije. Za pravilno korištenje te tražilice potrebno je stručno poznavanje ciljnog jezika. Riječ je o vrlo korisnom alatu za profesionalne prevoditelje koji nije u potpunosti prikladan za javnost, sudska tijela ili pravne stručnjake. Stoga prijevode izraza i sintagmi unose sami prevoditelji u cilju stvaranja novih unosa ili dopunjavanja postojećih. Prijedlozi prijevoda dostupni su na nekoliko službenih jezika Europske unije, ali ne na svima.

Pristup toj bazi besplatan je.

Rječnik sinonima

Rječnici EU-a

Na internetskim stranicama Rječnici EU-a dostupni su rječnici kojima upravljaju institucije i tijela EU-a. Oni uključuju kontrolirane rječnike, sheme, ontologije, modele podataka itd. U okviru inicijative EU-a za otvorene podatke omogućuje se slobodan pristup svim sadržajima internetskih stranica Rječnici EU-a.

Ovaj je pojmovnik dostupan na 23 službena jezika Europske unije.

KOMPARATIVNI VIŠEJEZIČNI PRAVNI RJEČNIK (VJM)

VJM je zbirka višejezičnih terminoloških zapisa i višestrukih sustava (više od 23 jezika i 30 pravnih sustava EU-a) koja je rezultat sveobuhvatnog istraživačkog rada pravnika lingvista sa Suda Europske unije u području komparativnog prava.

Ona trenutačno sadržava otprilike 650 višejezičnih terminoloških zapisa (20 000 pojmova) iz područja obiteljskog i imigracijskog prava, a u bliskoj budućnosti i iz kaznenog prava. Svi zapisi dostupni su u okviru terminološke baze IATE.

Terminološki zapisi u VJM-u sadržavaju detaljne informacije kao što su definicije (prilagođene svakom pravnom sustavu), napomene o komparativnom pravu, pravne reference (zakonodavstvo, sudska praksa, doktrina nacionalnih pravnih sustava, pravnog sustava EU-a i međunarodnog pravnog sustava), različite oznake koncepta (na istom jeziku, a ponekad i raznim jezicima ovisno o pravnim sustavima), jasno navođenje podrijetla pojma (funkcionalni ekvivalent ili formulacija – parafraza), upozorenja (pravni pojmovi koji su lažni prijatelji, rizik od zabune, zastarjeli pojmovi), strukturirani skupovi koncepata iz kojih su vidljive njihove semantičke veze itd.

Više informacija o projektu:

Za više informacija obratite se timu na Sudu Europske unije koji je zadužen za projekt.

Posljednji put ažurirano: 10/01/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici