Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Glosari i prijevodi

Ovaj odjeljak sadržava kratak pregled postojećih glosara i višejezičnih pojmovnika na europskoj razini.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Glosar je abecedni popis pojmova podijeljenih po pojedinim područjima popraćen definicijama tih pojmova. Ako se radi o dvojezičnom glosaru, pojmovi na jednom jeziku definirani su na drugom jeziku ili objašnjeni sinonimima ili bliskim sinonimima na drugom jeziku. Glosar može sadržavati i objašnjenja pojmova povezanih s određenim područjem istraživanja ili djelovanja. U području prava pojam „glosar” može se odnositi na dva različita alata: popis izraza s prijevodima za svaku zemlju i popis terminoloških definicija.

Glosari

IATE

IATE (Interaktivna terminologija za Europu) je višejezična terminološka baza koja se koristi pri prevođenju u institucijama Europske unije.

Sastoji se od tražilice za izraze i sintagme koji se koriste u svim područjima djelovanja Europske unije. Za pravilno korištenje te tražilice potrebno je stručno poznavanje ciljnog jezika. Riječ je o vrlo korisnom alatu za profesionalne prevoditelje koji nije u potpunosti prikladan za javnost, sudska tijela ili pravne stručnjake. Stoga prijevode izraza i sintagmi unose sami prevoditelji u cilju stvaranja novih unosa ili dopunjavanja postojećih. Prijedlozi prijevoda dostupni su na nekoliko službenih jezika Europske unije, ali ne na svima.

Pristup toj bazi besplatan je.

Rječnik sinonima

Rječnici EU-a

Na internetskim stranicama Rječnici EU-a dostupni su rječnici kojima upravljaju institucije i tijela EU-a. Oni uključuju kontrolirane rječnike, sheme, ontologije, modele podataka itd. U okviru inicijative EU-a za otvorene podatke omogućuje se slobodan pristup svim sadržajima internetskih stranica Rječnici EU-a.

Ovaj je pojmovnik dostupan na 23 službena jezika Europske unije.

KOMPARATIVNI VIŠEJEZIČNI PRAVNI RJEČNIK (VJM)

VJM je zbirka višejezičnih terminoloških zapisa i višestrukih sustava (više od 23 jezika i 30 pravnih sustava EU-a) koja je rezultat sveobuhvatnog istraživačkog rada pravnika lingvista sa Suda Europske unije u području komparativnog prava.

Ona trenutačno sadržava otprilike 650 višejezičnih terminoloških zapisa (20 000 pojmova) iz područja obiteljskog i imigracijskog prava, a u bliskoj budućnosti i iz kaznenog prava. Svi zapisi dostupni su u okviru terminološke baze IATE.

Terminološki zapisi u VJM-u sadržavaju detaljne informacije kao što su definicije (prilagođene svakom pravnom sustavu), napomene o komparativnom pravu, pravne reference (zakonodavstvo, sudska praksa, doktrina nacionalnih pravnih sustava, pravnog sustava EU-a i međunarodnog pravnog sustava), različite oznake koncepta (na istom jeziku, a ponekad i raznim jezicima ovisno o pravnim sustavima), jasno navođenje podrijetla pojma (funkcionalni ekvivalent ili formulacija – parafraza), upozorenja (pravni pojmovi koji su lažni prijatelji, rizik od zabune, zastarjeli pojmovi), strukturirani skupovi koncepata iz kojih su vidljive njihove semantičke veze itd.

Više informacija o projektu:

Za više informacija obratite se timu na Sudu Europske unije koji je zadužen za projekt.

Posljednji put ažurirano: 10/01/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.