Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Sõnastikud ja tõlked

Selles osas antakse lühiülevaade olemasolevatest sõnastikest ja mitmekeelsest tesaurusest Euroopa tasandil.

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sõnastik on teatava valdkonna terminite tähestikuline loetelu koos nende terminite määratlustega. Kakskeelsetes sõnastikes on ühes keeles esitatud terminid määratletud teises keeles või on neile lisatud teises keeles sünonüümid või poolsünonüümid. Sõnastikku võib pidada konkreetse eriala või tegevusega seotud mõistete selgitusi sisaldavaks loendiks. Õigusvaldkonnas võib termin „sõnastik“ viidata kahele eri vahendile: esiteks võib see tähistada väljendite loendit, millele on lisatud tõlked iga riigi jaoks, teiseks võib see tähistada terminiloogiliste määratluste loendit.

Sõnastikud

IATE

IATE (InterActive Terminology for Europe) on mitmekeelne terminibaas, mida Euroopa institutsioonides tõlkimisel kasutatakse.

See sisaldab otsingumootorit kõikides Euroopa Liidu tegevusvaldkondades kasutatavate väljendite ja sõnaühendite jaoks. Selle korrektne kasutamine eeldab üsna professionaalseid teadmisi sihtkeelest. IATE on väga kasulik vahend professionaalsete tõlkijate jaoks, kuid üldsusele, kohtuasutustele või õigusvaldkonna töötajatele see täielikult ei sobi. Seepärast lisavad väljendite ja sõnaühendite tõlkeid tõlkijad ise, et luua uusi või täiendada olemasolevaid viiteid. Tõlkesoovitused on esitatud mitmes, kuid mitte igas Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Juurdepääs IATE-le on tasuta.

Sünonüümide sõnastik

EU Vocabularies

Veebisait EU Vocabularies (ELi sõnastikud) pakub juurdepääsu ELi institutsioonide ja asutuste hallatavatele sõnastikele. See sisaldab kontrollitud sõnaloendeid, skeeme, ontoloogiaid, andmemudeleid jne. Veebisait EU Vocabularies pakub ELi avalike andmete algatuse raames üldsuse jaoks tasuta juurdepääsu kogu oma sisule.

See tesaurus on Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles.

VÕRDLEV MITMEKEELNE ÕIGUSSÕNASTIK (VJM)

Võrdlev mitmekeelne õigussõnastik on terminoloogiliste andmekirjete ja eri süsteemide mitmekeelne kogu (rohkem kui 23 keelt ja 30 ELi õigussüsteemi), mis on saadud Euroopa Liidu Kohtu jurist-lingvistide tehtud võrdleva õiguse alase uurimistöö tulemusel.

Praegu sisaldab see umbes 650 mitmekeelset terminoloogilist andmekirjet (20 000 terminit), mis on seotud perekonnaõiguse, rändeõiguse ja peatselt ka kriminaalõigusega. Kõik andmekirjed on kättesaadavad IATE terminibaasis.

Mitmekeelse õigussõnastiku andmekirjetes on väga üksikasjalik teave, näiteks määratlused (kohandatud iga õigussüsteemi jaoks), märkused võrdleva õiguse kohta, õiguslikud viited (õigusaktid, kohtupraktika, liikmesriikide, ELi ja rahvusvaheliste õigussüsteemide doktriinid), termini eri kasutused (samas keeles ja mõnikord erinevused sõltuvalt õigussüsteemidest), termini selgelt osutatud päritolu (funktsionaalselt samaväärne vaste, parafraas), hoiatused (eksitussõnad, segiajamise oht, vananenud terminid), terminipuud, mis näitavad terminite vahelisi tähenduslikke seoseid jne.

Lisateave projekti kohta:

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Euroopa Liidu Kohtus projekti eest vastutava meeskonnaga.

Viimati uuendatud: 10/01/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta