Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medlare

Finland

I det här avsnittet får du råd om hur du går till väga för att hitta en medlare i Finland.

Innehåll inlagt av
Finland

Hur hittar man en medlare i Finland?

Finska Institutet för hälsa och välfärd har en officiell webbsida om medling: Medling i brott- och tvistemål.

På webbplatsen finns information om medling (medling i brottmål).

Även en förteckning över medlingsbyråer och länsstyrelsernas medlingsverksamhet finns på webbplatsen.

Är tillgången till medlingsdatabaserna kostnadsfri?

Ja, tillgång till och hämtning av information från webbplatsen Medling i brott- och tvistemål är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Finland?

Du kan söka medlare på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Länkar

Institutet för hälsa och välfärd

Senaste uppdatering: 24/05/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.