Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Medlare

Tjeckien

Här får du hjälp att hitta en medlare i Tjeckien.

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Hur hittar man en medlare i Tjeckien

Det går att hitta kontaktuppgifter för medlare som arbetar i Tjeckien på olika webbplatser genom sökning på termen “medling” (mediace). En förteckning över medlare i tjeckiska medlarförbundet finns på förbundets webbplats. En förteckning över medlare och advokater finns på tjeckiska advokatsamfundets webbplats, och kontaktuppgifter kan också hittas på den webbplats om tillhör tjeckiska förbundet för skiljedoms- och medlingsförfaranden.

Kontaktuppgifter till tjeckiska skyddstillsyns- och medlingstjänsten som arbetar inom den aktuella distriktsdomstolens domkrets finns på denna tjänsts webbplats. En förteckning över medlare som registrerats i enlighet med lag nr 202/2012 om medlare och som förs av justitieministeriet, kommer att publiceras inom kort.

Är tillgången till medlarregistret kostnadsfri?

Ja, medlarregistret är kostnadsfritt.

Hur söker man efter medlare i Tjeckien

Det går att hitta kontaktuppgifter för medlare som arbetar i Tjeckien på olika webbplatser genom sökning på termen ”medling ” (mediace).

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats